En miljard euro Stefans facit


Warning: Illegal string offset 'title' in /var/www/html/wp-content/themes/wm-7-child/functions.php on line 528

Warning: Illegal string offset 'title' in /var/www/html/wp-content/themes/wm-7-child/functions.php on line 530

Ständigt spårbyte

Ingen kunde tänka sig att politikerna skulle byta spår så ofta.

”Som ung ingenjör gick jag med knappen ’Nej tack till kärnkraft’. Jag trodde då att vi skulle klara oss med torv, som bär mer energi än vad som fanns samlat i Nordsjöoljan och -gasen. Men våra politiker valde att klassa vår torv som fossil.”

”Under min tid på Wärtsilä verkade decentraliserad gasdieselproduktion vara ett alternativ. Men med dagens målsättning att koldioxidutsläppen ska gå mot noll är biobränsle vårt enda inhemska bränsle. Och då har politikerna valt att i stället favorisera vindkraft.”

Denna politik har drabbat det tidigare lönsamma Alholmens Kraft hårt. I dagsläget är detta pionjärprojekt en förlustaffär.

”Bristen på förutsägbarhet i energipolitiken är det helt dominerande problemet. Politikerna talar gärna om hållbarhet, men deras egen energipolitik är motsatsen till det”, säger Stefan Storholm.

Överhuvudtaget störs han av en dubbelmoral i synen på energibranschen.

”Jag undrar över vår huvudstad, med dess höga gröna svansföring, samtidigt som Helsingfors är storanvändare av fossila bränslen för sin elproduktion. Stora naturgas- och kolkraftverk finns inom stadsgränsen, bara 13 procent av Helens (Helsingfors energibolag) elproduktionen är förnybar. Man kammar tydligen utan moraliska problem hem den ekonomiska vinsten av låga priser på fossila bränslen och koldioxid.”

Egen tidning

Ett exempel på Stefans sätt att leda är också den här tidningen. Huvudsyftet är att visa att Katternö intresserar sig för den österbottniska värld där kunderna bor, ett annat att beskriva och diskutera frågor som energibranschen ställs inför.

”Vår redaktionella val var från första början att belysa energi-, resurs- och klimatfrågor öppet och ärligt. Vårt mål var att få sakkunniga i Norden att dela med sig av sin kunskap och att få beslutsunderlaget genomlyst.”

Många namnkunniga experter har medverkat, som klimatprofessorn Lennart Bengtsson, statsmeteorologen Anders Persson, filosofiedoktorn Eija-Riitta Korhola, tidigare miljöministern Ville Niinistö, fysikprofessorn Peter Lund, klimatprofessorn Atte Korhola, chefen för Meteorologiska institutet Petteri Taalas, Greenpeacegrundaren Patrick Moore och andra.

”Det positiva mottagandet har överraskat oss. De allra flesta har uttryckt respekt vår seriositet”, säger Stefan Storholm.

På senare tid har en grupp krävt att bara sådant som står i överensstämmelse med officiell politik borde ges plats.

”När jag refererat IPCC:s rapport om att extremvädret inte ökat, har man stämplat mig som klimatskeptiker. Liksom när jag ifrågasatt stödet till vindkraften i Finland med 3,5 miljarder euro, trots att biobränsle vore nationalekonomiskt och tekniskt överlägset.”

”Jag förstår inte ett sådant beteende som när tryckfrihetens representant [Suomen Kuvalehti] ryckte ut för att tysta oss. För mig är öppen diskussion en självklarhet och ropet efter att tysta meningsmotståndare obegripligt.”

&


Aktuell storsatsning: ”Vi är på slutrakan med investeringarna i Härjedalen, där vi bygger ett Alholmens Kraft i mindre skala. Vi får ett kostnadseffektivt energikombinat som producerar också träpellets. Dessa kan ersätta brännolja i husuppvärmning och minska på koldioxidutsläppen. I klimatstrategin för Jakobstad är målsättningen en minskning med 30 000 ton koldioxid.

Misslyckanden: ”Införande av fjärravlästa mätare gav elbolagen en möjlighet att erbjuda elektroniska gårdskarlstjänster. Tyvärr fick vi inte energiklustret i Vasa med på denna satsning, en vidareutveckling av mätarna skulle ha behövts.”

Något som gläder dig? ”Att vi lyckats så väl i vårt värdeskapande. I fjol var Herrfors dividend till Jakobstad lika stor som det avkastningskrav staden tidigare hade på sitt energiverk.”

TEXT: Svenolof Karlsson