Tuulia Säkkinen

Toisten auttaminen tuottaa itselle hyvän olon. Tähän ei vaadita suuria urotöitä, vaan pienetkin teot riittävät.

Järjestimme Alavieskassa kuluneena kesänä Pesä pörriäiselle -kampanjan, jonka tavoitteena oli auttaa pölyttäjiä suoriutumaan tärkeästä työstään. Kunnan viimevuotisen tutkimuksen mukaan kuntalaiset arvostavat suuresti lähellään olevaa luontoa. Kannustimme kampanjassa alavieskalaisia jättämään oman pihan nurmikosta pienen alueen ajamatta pölyttäjiä varten. Haastoimme myös kunnat ympäri Suomen tekemään saman, ja olemme saaneet paljon myönteistä palautetta.

Saan monien muiden tavoin energiaa kulkiessani luonnossa. Tutkimukset osoittavat, että jo vartin oleskelu metsässä vähentää stressiä ja laskee verenpainetta.

Elämme haastavaa ajanjaksoa, jota leimaavat pandemia, sota ja nousevat kuluttajahinnat. Tästä syystä on erityisen tärkeää löytää myönteisiä voimanlähteitä. Emme tiedä, millainen talvesta tulee, mutta uskon meidän tarvitsen läheisiämme enemmän kuin koskaan. Muiden ihmisten osoittama ystävällisyys on valtava voimanlähde.

Tuulia Säkkinen

Tuulia Säkkinen, Alavieskan kunnan sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Kuva: Karolina Isaksson