Vad är Katternötidningen?

Katternötidningen är ett landskapsmagasin, som syftar till att visa Katternöbolagens förankring i regionen och deras engagemang för en positiv regional utveckling.

Tidningen görs i klassisk upplysningsanda, med tron att kunskaper är av godo och hjälper människor att leva ett bättre liv i en bättre värld.

Ett syfte är också att för kunder och beslutsfattare beskriva komplexiteten och logiken i energifrågorna, i en förhoppning att Katternöbolagen och deras kunder ska mötas på en högre kunskapsnivå.

Tidningen ska i enlighet med Katternögruppens värderingar göras med omsorg och kvalitet.

Tidningen utkom med sitt första nummer år 2005.

Pressinformation

Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad

www.katterno.fi

Ansvarig utgivare

Roger Holm
Tel (06) 781 5300
Fax (06) 781 5322
roger.holm@katterno.fi

Projektledare

Svenolof Karlsson
www.storkamp.com

Adressändringar

Siv Granqvist
Tel (06) 781 5333
siv.granqvist@katterno.fi

Redaktörer

Svenolof Karlsson
Johan Svenlin
Susanne Strömberg

Katternö Group

OK_IngvarKulla

VD Ingvar Kulla

Esse Elektro-Kraft

Levererar el till delar av Pedersöre, Kortesjärvi, Alahärma, Nykarleby (Markby) och Kronoby (Jeussen)
Kunder: 3700
Årsleverans: 50 GWh
Telefon (växel): 020 766 1900
Felanmälningar, utanför kontorstid: 766 2023
Kundtjänst: 020 766 1912, 020 766 1911
Fakturafrågor: 020 766 1912, Johanna Stubb
www.eekab.fi

VD Roger Holm

Herrfors

Levererar el till Alavieska, Jakobstad, Larsmo, Maxmo, Oravais, delar av Pedersöra, Terjärv och Ylivieska
Kunder: 32 000
Årsleverans: 610 GWh el, 284 GWh värme
Telefon (växel): Jakobstad (06) 781 5300, Ylivieska (08) 411 0400, Kållby (06) 766 7242, Oravais (06) 385 0050, Terjärv (06) 867 5001
Felanmälningar, utanför kontorstid: Jakobstad och Larsmo (06) 723 0079, Oravais, Pedersöre och Terjärv (06) 0723 4521, Ylivieska el (08) 426 350, Ylivieska fjärrvärme 044 781 5375
Fakturafrågor: Jakobstad (06) 781 5312 och (06) 786 3448, Ylivieska (08) 411 0401
www.herrfors.fi

OK_Glen Ahlskog

VD Glenn Ahlskog

Kronoby Elverk

Levererar el till delar av Kronoby, Pedersöre och Karleby
Kunder: 3 220
Årsleverans: 45 GWh
Telefon (växel): 824 2200
Felanmälningar: 824 2200, 040 126 005
Fakturafrågor:824 2200, Å. Hagnäs, M. Käld
www.kronobyelverk.fi

OK_TonyEklund

VD Tony Eklund

Nykarleby Kraftverk

Levererar el inom staden Nykarleby
Kunder: 5 100
Årsleverans: 110 GWh
Telefon (växel): 785 6252
Felanmälan: 722 0050
Felanmälan, utanför kontorstid: 722 0050, 781 0632
Fakturafrågor: 785 6252, 785 6251
www.nkab.fi

OK_Juha_Kauppinen

VD Juha Kauppinen

Vetelin Sähkölaitos

Levererar el till Vetil (utom Polso, Kivikangas och Nykänen)
Kunder: omkring 2 300
Årsleverans: 28 GWh
Telefon (växel): 866 3600
Felanmälan: 866 3600
Fakturafrågor: 0400 262 261
www.venergia.fi