Mattias Karlsson, 24, ja Natalia Karwowska, 21, laskevat osaltaan avioliiton solmimisiän keskiarvoa.
Karolina Isaksson

Ensimmäisinä myötä- ja vastamäessä

Pohjanmaalla mennään naimisiin nuorempana kuin muualla maassa, eivätkä
avoliitot ole yhtä yleisiä kuin esimerkiksi Ahvenanmaalla. Vahvat perinteet
heijastuvat edelleen parisuhteisiin.

 

Tilastokeskuksen vuoden 2018 lopulla julkaisemien tietojen mukaan ensimmäisen avioliiton keskimääräinen solmimisikä oli sekä naisilla että miehillä matalampi neljässä pohjalaismaakunnassa kuin muualla Suomessa. Kaikkein nuorimmat avioparit löytyivät Keski-Pohjanmaalta, jossa naiset olivat 29,7-vuotiaita ja miehet 31,3-vuotiaita solmiessaan ensimmäisen avioliittonsa. Valtakunnallinen keskiarvo on naisilla kaksi ja miehillä 21⁄2 vuotta korkeampi.

Tämä ei tule yllätyksenä koivulahtelaiselle Kjell Herbertsille, Åbo Akademin emeritustutkijalle.

‟Pohjalaiset avioituvat muita aiemmin luultavasti Pohjanmaan maakunnan uskonnollisuuden takia. Useimmissa kirkon sisäisissä ja ulkoisissa herätysliikkeissä on ollut normina, että yhteiselämä kuuluu vasta avioliittoon”, hän selittää.

Hän nostaa tutkijana esiin muutaman näkökohdan.

‟Tilastot koskevat vain solmittuja avioliittoja. Avoliittojen yleisyys ja aloittamisikä jäävät tilastojen ulkopuolelle.”

 

Herberts uskoo, että mikäli tilastot koskisivat ainoastaan Pohjanmaan maakunnan pohjoisosaa, avioliiton solmimisikä olisi keskimäärin luultavasti paljon matalampi kuin koko maakunnassa.

‟Siellä ei samassa määrin asuta yhdessä ennen avioliittoa. Sen sijaan mennään nuorempina naimisiin.”

 

Normit muuttuvat ajan myötä
Pohjanmaan maakunnan sisällä on erittäin suuria eroavaisuuksia, vaikka tutkimus rajoitettaisiin pelkästään ruotsinkieliseen väestöön, kuten väestötieteen professori Fjalar Finnäs osoittaa tutkimuksessaan.

‟Avoliitot ovat maakunnan eteläosassa paljon yleisempiä kuin pohjoisessa, jossa avioliittoja solmitaan sekä enemmän että nuorempana, usein ilman edeltävää yhdessä asumista.”

Maan avioparien korkein keski-ikä on Ahvenanmaalla, missä naiset solmivat ensimmäisen avioliittonsa keskimäärin 36,8-vuotiaina ja miehet 38,3-vuotiaina.

‟Ahvenanmaa on kaikista maallistunein maakunta, ja siellä on nopeiten omaksuttu ruotsalaisten avo- ja avioliittotavat. Jos ahvenanmaalaiset menevät naimisiin, he tekevät sen vasta lyhyemmän tai pidemmän avoliiton jälkeen, kun pareilla on enemmän aikaa ja varaa tai jos he haluavat järjestää oikein isot hääjuhlat.”

Herberts on huomannut, että myös vahvan uskonnollisuuden värittämät alueet ovat maallistumassa.

‟Normit muuttuvat ajan myötä Tilanteen voi kuitenkin kääntää päälaelleen ja sanoa, että avoliittoja suosivan maallisen yhteiskunnan normit ovat muuttuneet paljon nopeammin kuin perinteiset normit, jotka edelleen vallitsevat vahvojen herätysliikkeiden leimaavissa yhteisöissä.”

 

Avopuolisoilla heikompi turva
Pietarsaaren maistraatin henkikirjoittaja Maria Lunabba vihkii pareja, jotka haluavat siviilivihkimisen. Siviilivihkimisissä keski-ikä on huomattavasti korkeampi kuin kirkollisissa vihkimisissä.

‟Maistraatissa avioituvat ovat pääosin yli viisikymppisiä, jotka ovat ehkä olleet aiemminkin naimisissa, sekä myös kolmekymppisiä, jotka haluavat pienemmät häät”, Lunabba kertoo.

Oikeudellisesta näkökulmasta katsottuna hän näkee avioliitossa pelkästään etuja avoliittoon verrattuna.

”Minulla on tapana kertoa nuorille, että avoliitossa ei ole mitään oikeudellisia etuja. Jotta parisuhde kuuluisi avoliittolain piiriin, parin on täytynyt elää yhteisessä kotitaloudessa ähintään viisi vuotta. Avoparin oikeusturva ei ole tuolloinkaan yhtä kattava kuin avioparin. Avioliitossa avio-oikeutta voi myös säännellä avioehdolla, jos sellaiseen on tarvetta.”

Tilastokeskuksen verkkosivuilla on tietoa solmittujen avioliittojen ja avioerojen määrästä Suomessa. Viime vuosina maassa on solmittu noin 26 000 avioliittoa vuodessa, kun taas noin 13 000 avioliittoa on päättynyt eroon. Avioliittoja on siis vuodessa kaksi kertaa enemmän kuin avioeroja.

”Avioliiton solmiminen on helppoa, ja myös avioerolle on selkeät rutiinit. Jos avopuolisot ajautuvat riitaan, eroavat ja jakavat omaisuutensa, kyseessä on oikeudellisesti usein avioeroa vaikeampi prosessi toteuttaa”, Lunabba kertoo.

 


Maria Lunabban mini-SWOT Pohjanmaan maakunnasta.

  Vahvuudet:

 • paljon uussuomalaisia, monikielisyys
 • hyvä yrittäjähenki
 • kyky nähdä maan rajoja kauemmas

 

  Heikkoudet:

 • tietty omahyväisyys
 • ala-arvoinen matkailumarkkinointi
 • kaksikielisyyden heikko markkinointi

 

  Mahdollisuudet:

 • Pietarsaari = ”Pikku-Tukholma”
 • Pietarsaari, ”iso maailma pienessä kaupungissa”
 • maahanmuuttajien ja uussuomalaisten hyvä kotouttaminen

 

  Uhat:

 • väestökato
 • valtakunnantason poliitikkojen ynseä suhtautuminen maakuntaan
 • kyvyttömyys houkutella työvoimaa muualta


 

 

Suosittelee avioliittoa. Henki-kirjoittaja Maria Lunabba toimittaa siviilivihkimisiä Pietarsaaren maistraatissa. ”Hääparien keski-ikä on täällä korkeampi kuin kirkollisissa vihkiäisissä.”

TEKSTI: Johan Svenlin