Kolme kysymystä…

Ann-Cathrine Jungar

Ann-Cathrine Jungar opiskeli Turussa ja Italiassa, väitteli Uppsalan yliopistossa ja työskentelee valtio-opin dosenttina ja lehtorina Södertörnin yliopistossa.

 

Mitä Pohjanmaa merkitsee sinulle?

Pohjanmaa on esteettömiä näkymiä peltojen ja meren yli. Korkea taivas karun viljelysmaan yllä. Pohjanmaa on minulle lähinnä Pietarsaarta, Jepuaa ja Brudsundia. Vartuin Pietarsaaressa 1960- ja 1970-luvuilla. Kaupungissa oli tehtaita – isäni oli sorvaajana Wärtsilällä. Ja satama – jossa äitini työskenteli satamakonttorissa. Kaupungissa oli seurakuntia ja yhdistyksiä, siellä puhuttiin ruotsia ja suomea.

Pienen rannikkokaupungin sosiaalinen monimuotoisuus loi perustan kiinnostukselleni yhteiskuntaa kohtaan. Miksi naapuri äänesti kommunisteja? Miksi kaikki eivät olleet samaa mieltä äitini kanssa siitä, että naiset voivat toimia pappeina?

Jepua on niin lähellä maantieteellistä alkuperääni kuin olla voi, niminään Jungar, Romar, Fjössmans, Silfvast. Maksamaan Brudsund tarkoittaa minulle ainaista kesää, kivenjärkäleitä ja savipohjaa.

 

Kuinka tullaan hyväksi yhteiskuntatutkijaksi?

Pitää olla kiinnostunut ihmisestä yhteiskunnallisena olentona. Miten ihminen muokkaa yhteiskuntia, joissa hän elää. Miten yksilöiden arvot ja käyttäytyminen vaikuttavat yhteiskunnan eri instituutioihin? Elämme ja toimimme mutkikkaissa sosiaalisissa rakenteissa – perheessä, valtiossa, kansalaisyhteiskunnassa ja markkinoilla, jotka ovat nykyään yhä globaalimmin kytköksissä toisiinsa.

Pitää kiinnostua eroista ja yhtäläisyyksistä. Miksi jotkin maat ovat demokraattisia ja toiset autoritaarisia? Miksi jotkin yhteiskunnat ovat toisia tasa-arvoisempia? Miten voimme selittää, että jotkut tukevat politiikassa ääriliikkeitä? Kysymyksiä on loputtomasti. Hyvien kysymysten esittäminen edellyttää uteliaisuutta mutta myös kykyä ja halua tutkia ja esittää ongelmia eri näkökulmista, jopa niistä, joita itse on aiemmin pitänyt itsestään selvinä. Toiminta on kollektiivista. Sitä seisoo aiempien tutkijoiden hartioilla…

 

Mitä elämänlaatu sinulle merkitsee?

Elämänlaatu on mielekkyyttä, yhteyksiä ja perusturvallisuutta. Ei ole sattumaa, että Pohjoismaat ovat kärkisijoilla, kun asukkailta kysytään, miten tyytyväisiä he ovat elämäänsä ja tulevaisuudennäkymiinsä. Meillä on toimiva demokratia, hyvinvointivaltio ja maksuton koulutus ja sairaanhoito. Lisäksi meillä on upea luonto, josta pidetään huolta.

Henkilökohtaisella tasolla viihdyn Tukholman esikaupungissa, jossa on tarjolla kulttuuria ja moninaisuutta ja silti luonto lähellä.