Tre frågor…

Ann-Cathrine Jungar

Ann-Cathrine Jungar studerade i Åbo och Italien, doktorerade vid Uppsala universitet och arbetar som docent och lektor i statsvetenskap vid Södertörns högskola.

 

Vad betyder Österbotten för dig?

Österbotten är fri sikt över åkerplättar och havet. En stor himmel över karg jordbruksmark. Österbotten är för mig främst Jakobstad, Jeppo och Brudsund. Jag växte upp i Jakobstad på sextio- och sjuttiotalen. Där fanns industrier – min pappa svarvade på Wärtsilä. Och en hamn – där min mamma arbetade på skeppskontoret. Det fanns församlingar och föreningar, det talades svenska och finska.

Den sociala mångfalden i den lilla kuststaden lade grunden till mitt samhällsintresse. Varför röstade grannen på kommunisterna? Varför höll inte alla med min mamma om att kvinnor kan vara präster?

Jeppo är så nära mitt geografiska ursprung man kan komma med namn som Jungar, Romar, Fjössmans, Silfvast. Brudsund i Maxmo är min eviga sommar med stenkumlingar och lerbotten.

 

Hur blir man en bra samhällsforskare?

Man behöver ha ett intresse för människan som samhällsvarelse. Hur formar människan de samhällen hon lever i, och hur påverkar samhällets olika institutioner individers värderingar och beteenden? Vi lever och verkar i komplicerade sociala strukturer – familjen, stater, civilsamhällen och marknader som numera är allt mera globalt sammankopplade.

Man behöver fascineras av skillnader och likheter. Varför är vissa länder demokratier och andra auktoritära? Varför är vissa samhällen mer jämställda än andra? Hur kan vi förklara att vissa stöder extrema politiska partier? Frågorna är oändliga. Nyfikenhet är en förutsättning för att ställa bra frågor, men även förmågan och viljan att utforska och problematisera från olika perspektiv, till och med från dem man själv tidigare tagit för givna. Det är fråga om kollektiv verksamhet. Man står på tidigare forskares axlar…

 

Vad är livskvalitet för dig?

Livskvalitet är meningsfullhet, sammanhang och grundtrygghet. Det är inte en tillfällighet att de nordiska länderna intar tätplatser när invånarna ange hur tillfredsställda de är med sina liv och framtidsutsikter. Vi har fungerande demokratier, välfärdsstater och fri utbildning och sjukvård. Dessutom har vi en fantastisk natur, som vi värnar om.

På det personliga planet trivs jag med att bo i en förort till Stockholm med allt vad det erbjuder i form av kultur och mångfald, och samtidigt ha nära till naturupplevelser.