Suomi on riippuvainen Ruotsin ydinvoimasta

Suomen oma sähköntuotanto ei tällä hetkellä riitä. Kun pakkanen puree, naapurimailta on ostettava lisäsähköä, jos niillä sitä on. Ruotsalaisten päätös ydinvoimatuotantonsa lakkauttamisesta voi tulla Suomelle kalliiksi.

Nykyinen lama on vähentänyt suomalaisten sähkönkulutusta. Siitä huolimatta sähköntuotannon marginaalit supistuvat entisestään.

Rajoja koeteltiin jo alkuvuodesta, kun 7. tammikuuta kylmyys ja alle -20 asteen pakkaset iskivät lähes joka puolelle Suomea. Illansuussa klo 17?18 sähkönkulutus oli korkein Suomessa koskaan mitattu, 15 105 megawattia.

Suomen voimalaitokset kävivät täydellä teholla, mutta niillä ei ollut minkäänlaista mahdollisuutta täyttää kysyntää. Onneksi puuttuva sähkömäärä (4 300 megawattia) voitiin ostaa ja tuoda naapurimaista, pääasiassa Ruotsista ja Venäjältä mutta myös Virosta.

Suomen tämänhetkinen teoreettinen sähköntuotantokapasiteetti on 11 600 megawattia.

Ikävä tosiasia on, että Suomi on Belgian ohella se Euroopan maa, joka on talviaikaan kaikkein riippuvaisin tuontisähköstä. Tämä käy ilmi Euroopan kantaverkkoyhtiöiden organisaation (ENTSO-E) raportista.

Ruotsikin joutui tammikuun 7. päivänä laittamaan tehoreservinsä valmiuteen. Ruotsin sähkönkulutus oli enimmillään 25 900 megawattia, ja maa selvisi siitä tuomalla sähköä Norjasta ja Tanskasta, jotka puolestaan toivat sitä Saksasta.

Koska koko Pohjolassa on osin yhteenkytketyt verkot, Saksan ja Venäjän voidaan sanoa tällä kertaa pelastaneen Pohjoismaat vakavalta tilanteelta.
 
> Katso kartta

”Marginaalit supistuvat”

Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen vastaa siitä, että Suomen kantaverkko täyttää sähköntuottajien ja -käyttäjien sille asettamat vaatimukset. Hän on markkinaratkaisujen ystävä ja kuvaa Pohjoismaiden välisten verkkoyhteyksien laajentamisen etuja sillä, että maat voivat käydä keskenään sähkökauppaa.

Se painaa alas hintoja ja resurssien yhteinen, rajat ylittävä hyödyntäminen on taloudellisesti kannattavaa.

Ruusunen on silti hyvin tietoinen riskeistä. Hankaluuksia aiheuttavat tilanteet, joissa kaikki maat joutuvat maksimoimaan sähkönkulutuksensa samanaikaisesti ja tilanteet, joissa voimaloita täytyy yllättäen sulkea tai jokin tärkeä siirtoyhteys vikaantuu.

”Suomen sähköjärjestelmä on kovan paineen alla. Turvallisuusmarginaalit ovat supistuneet samaa vauhtia kuin voimaloita on lakkautettu”, hän sanoo.

”Fingrid valvoo sähköjärjestelmää reaaliajassa kellon ympäri ja huolehtii siitä, että tuotanto ja kulutus ovat tasapainossa. Viimeisenä vaihtoehtona – jonka toivomme välttävämme – on sähkönkäyttäjien sulkeminen ulos verkosta.”

 

sid38_bild

Jukka Ruusunen, Fingridin toimitusjohtaja.
Kuva: Karl Vilhjálmsson

 

Voiko naapuriin luottaa?

Keskeiseksi kysymykseksi nousee, kuinka pitkälle Suomi voi luottaa naapurimaihinsa. Ruotsia on perinteisesti pidetty varmana ja turvallisena sähköntoimittajana maan suurten vesi- ja ydinvoimaloiden takia, mutta nämä edellytykset ovat nopeasti muuttumassa.

Sähkönhinta on painunut pohjalukemiin mm. sähkösertifikaattimaksulla tuetun ja teollisen mittakaavan tuulivoimarakentamisen seurauksena. Käytännössä kaikki sähköntuotanto (vesivoimaloita lukuunottamatta) on jo pidemmän aikaa ollut enemmän tai vähemmän kannattamatonta.

Ongelmana on myös Ruotsin sähköjärjestelmä, jonka riippuvuus säästä on lisääntynyt ja joka on näin ollen muuttunut epävakaammaksi.

Molemmilla yllämainituilla tekijöillä on suora kytkös ydinvoimaan, joka on vastannut 40?50 prosentista Ruotsin koko sähköntuotannosta 1980-luvulta lähtien. Ydinvoiman lisämaksuja on lisätty merkittävästi rinnan tuulivoimarakentamisen kanssa – ainoastaan Ruotsissa on käytössä esim. ydinvoimavero (”tehovero”).

Ruotsin ydinvoimaomistajat pudottivat varsinaisen pommin viime kesänä: neljän reaktorin sulkemissuunnitelmat aikaistettiin vuosille 2017?2019, vaikka voimaloiden päivitysten miljardi-investoinnit eivät olleet vielä edes ehtineet kerryttää tuloa.

Toinen pommi putosi pian vuodenvaihteen jälkeen: Vattenfall ilmoitti, että yhtiö voi joutua sulkemaan viisi jäljellä olevasta kuudesta reaktorista pian vuoden 2020 jälkeen. Yhtiö on näiden viiden reaktorin pääomistaja.

Syynä tähän ovat investoinnit, joita näihin ydinreaktoreihin on tehtävä, jotta ne täyttäisivät niille tulevaisuudessa asetettavat vaatimukset. Vattenfallin mukaan investoinnit eivät ole taloudellisesti puolusteltavissa nykyisen ydinvoimaveron takia.

”Riski on entistä suurempi”

Mikael Odenberg on Svenska Kraftnätetin pääjohtaja ja Fin-gridin Jukka Ruususen kollega. Hän mielestään kehityssuunta on huolestuttava.

”Ruotsi ei nykytilanteessa selviä ilman ydinvoimaa. Se voidaan varmasti korvata pitkällä aikavälillä, mutta ei pelkästään säästä riippuvaisilla energialähteillä. Meillä ei ole takuita siitä, että silloin tuulee, kun pakkaset purevat ja sähköntarve on suurimmillaan”, hän selittää.

”Meillä on tällä hetkellä suuri energiaylijäämä ja selviämme kyllä neljän 1970-luvulla rakennetun reaktorin sulkemisesta. Mutta sähköntuotannon ja -kulutuksen tasapainottaminen hankaloituu ja turvallisuusmarginaalit supistuvat. Mikäli muutkin reaktorit suljetaan, tilanne voi käydä kriittiseksi. Tällöin tarvitaan lisää sähköntuotantoa muista lähteistä, siis säästä riippumatonta sähköntuotantoa.”

Kukaan ei ennustanut tällaista kehityskulkua energiasektorille. Euroopan poliitikot ilmoittivat ylpein iskulausein energia-alan säännöstelyn vapauttamisesta 20 vuotta sitten. Markkinoiden piti ohjata kehitystä. Mutta poliitikot söivät sanansa. Nykyisin markkinoita rajaa piinallisen yksityiskohtainen ja alati muuttuva säännöstö. Sähköntuotantoon ei juurikaan tehdä uusia investointeja ilman taattuja tukia.

Jukka Ruusunen näkee Ruotsin nopean reaktorien sulkemisen ongelmallisena Suomen näkökulmasta. Jos Ruotsi joutuu itsekin kamppailemaan tuotantotehon riittämättömyyden vuoksi, mistä Suomi sitten vastaisuudessa ostaa sähkönsä?

 

sid39_bild

Mikael Odenberg, Svenska Kraftnät –kantaverkon pääjohtaja.
Kuva: Karl Vilhjálmsson

 

Olkiluoto 3:sta odotellessa

Pelastusnuorana nähdään Olkiluoto 3 -ydinvoimala, joka piti Teollisuuden Voiman alkuperäisten suunnitelmien mukaan ottaa käyttöön v. 2009.

Nykytiedon mukaan reaktori otetaan kaupalliseen käyttöön v. 2018 lopussa. Silloin se tuottaa 1 600 MW Suomen sähköverkkoon.

”Mutta siihen on vielä kolme pitkää vuotta. Ja vaikka Olkiluoto 3:kin on käytössä, Suomessa on sähkön alijäämää korkeiden sähkönkulutusjaksojen aikana”, Ruusunen sanoo.

Fennovoiman Pyhäjoelle rakentaman 1 200 MW reaktorin on määrä valmistua v. 2024. Ennen sitä apua saatetaan saada Venäjältä. Pietarin lähistölle on valmistumassa neljä uutta ydinreaktoria. Tuoreimpien tietojen mukaan ne otetaan käyttöön v. 2016-2019.

TEKSTI: Svenolof Karlsson KUVAT: Karl Vilhjálmsson