Uuteen turbiiniin liittyvä rakentaminen vaati tarkkaa suunnittelua ja monien osapuolten yhteistyötä, johon osallistuivat Uudenkaarlepyyn Voimalaitos, insinööritoimisto Marinex ja pääurakoitsija YIT. Vasemmalta Janne Öhman, Håkan Sjölund, Bengt Jansson ja Santeri Antinmaa.
Karolina Isaksson

Uusi turbiini valmiina kevään virtaamiin

Uudenkaarlepyyn Voimalaitoksen uusi turbiini alkoi tammikuun lopussa tuottaa sähköä. Näin ollen neljäsosa yhtiön asiakkailleen myymästä sähköstä on peräisin omasta vesivoimasta.

Uudenkaarlepyyn vesivoimalan pienessä valvomossa puhutaan saksaa ja englantia. Taustalla kuuluu vesimassojen vaimea kohina, kun ne putoavat yhdeksän metriä alas kahteen turbiiniin, joista vanha on teholtaan 4,5 MW ja uusi 2,15 MW. Saksalaisen laitetoimittajan asiantuntijat tekevät viimeisiä hienosäätöjä, ja uusi turbiini on sitä myöden valmis tuotantoon.

”Nyt voimme ajaa molempia turbiineja yhtä aikaa, joten pystymme hyödyntämään virtaamat paremmin niin veden ollessa korkealla kuin matalallakin”, sanoo Uudenkaarlepyyn Voimalaitoksen toimitusjohtaja Tony Eklund.

Uuden turbiinin tie suunnittelusta käyttöön on ollut pitkä. Prosessia ovat jarruttaneet muun muassa rakennuslupavalitukset ja rakennustekniset haasteet.

”Tilasimme uuden turbiinin avaimet käteen -hankkeena, joten myöhästymiset eivät ole vaikuttaneet budjettiimme mitenkään merkittävästi. Mutta täysin ilman lisäkustannuksia emme ole selvinneet. Porapaalutus osoittautui valitettavasti vasta rakennusaikana ainoaksi tavaksi, jolla rakennuspaikka saatiin pidettyä riittävän kuivana, ja se aiheutti kustannuksia.  Tiettyä tappiota on syntynyt siitä, että emme ole voineet hyödyntää vuosikausien vesivirtaamia sähköntuotantoon. Toisaalta joen virtaamat olivat vähäisiä sekä 2018 että 2019”, Eklund sanoo.

 

Varmempaa sähköntuotantoa
Rakennusvaiheessa syntyi useita odottamattomia ongelmia, mm. vuoto, joka havaittiin vuoden 2018 voimakkaan kevättulvan jälkeen. Kallioperän ja patoluukun alapuolisen suuren vaimennusaltaan välissä oli huokoista maa-ainesta. Vuodon korjaaminen vaati sukeltajilta huomattavan työpanoksen.

”Monet työvaiheet on jouduttu suunnittelemaan erittäin tarkasti, ja ne ovat vaatineet huolellista harkintaa. Olemme pitäneet huolen siitä, että työturvallisuus on säilynyt koko ajan erittäin hyvänä”, sanoo Uudenkaarlepyyn Voimalaitoksen energiapäällikkö Janne Öhman, joka on tilaajan puolelta vastannut turbiinityöstä.

Vanha turbiini on 1980-luvulta ja oman aikansa tekniikkaa. Sen automaatiotekniikka päivitetään perin pohjin loppusyksyllä. Noin yhdeksän vuotta sitten tehtiin merkittävä mekaaninen päivitys, jolloin monet osat huollettiin ja korjattiin tehtaalla.

”Kahden turbiinin myötä voimme ajaa voimalaa täysillä niinä vuodenaikoina, jolloin virtaamat ovat suuria. Kun virtaamat ovat pieniä, voimme tehdä huoltotöitä yhteen turbiiniin kerralla ilman, että tuotanto kärsii siitä. Uusi turbiini on vanhaa pienempi ja tehokkaampi. Sen avulla voimme pitää tuotannon käynnissä myös vähäisten virtaamien aikana”, Eklund kertoo.

Sähköntuotannon kapasiteetin kasvun ansiosta yhtiö pystyy syöttämään verkkoon vuositasolla huomattavasti enemmän sähköä.

”Arvioimme, että vesivoimalamme sähköntuotanto kattaa jatkossa 20–25 % alueemme koko sähköntarpeesta”, toteaa Uudenkaarlepyyn Voimalaitoksen hallituksen puheenjohtaja Bengt Jansson.

TEKSTI: Johan Svenlin