Herrfors tarjoaa vihreää kaukolämpöä

Kaukolämpö on edullisempaa Herrforsin alueella kuin Etelä-Suomessa, vaikka kilpailu nostaa biopohjaisten polttoaineiden hintoja.

Herrforsin asiakkaat voivat nyt ostaa sataprosenttisesti sertifioituihin ja uusiutuviin energianlähteisiin pohjautuvaa kaukolämpöä.

Sertifioitu lämpö tuotetaan biopolttoaineilla, joita käytetään Alholmens Kraftin voimalaitoksessa Pietarsaaressa ja Vieskan Voiman voimalaitoksessa Ylivieskassa.

”Kaukolämpötoimittaja, joka myy uusiutuvaa lämpöä, joutuu sertifioimaan lämmön alkuperän”, kertoo Herrforsin tuotantojohtaja Andreas Rasmus.

Sertifiointi tapahtuu alkuperätakuiden muodossa vastaten alkuperätakuujärjestelmää, jota on sovellettu sähköön kaikkialla Euroopassa jo viitisentoista vuotta.

Suomen Energiavirasto vastaa niin kutsutusta alkuperätakuurekisteristä sekä valvoo lain noudattamista.

Sertifioinnin lisäkustannus on 1,24 euroa/MWh (mukaan lukien alv), eli 0,124 senttiä/kWh.

Andreas Rasmus uskoo, että sertifioitu kaukolämpö voi olla eduksi yrityksille, joilta vaaditaan kasvavassa määrin raportointia energiankäytöstään.

Kaukolämpö saapui Pietarsaareen hieman yli 50 vuotta sitten, elokuussa 1973, mutta se on suuressa osassa Eurooppaa vieläkin tuntematon ilmiö.

Herrfors tuotti kahdella lämpövoimalaitoksellaan viime vuonna noin 300 GWh lämpöä. Se vastaa noin 30 000 kodin vuosittaista 10 000 kWh lämmönkulutusta.


Andreas Rasmus