Vähemmäs aseellisia konfliktejaSodat ja laajat aseelliset konfliktit ovat vähentyneet merkittävästi toisen maailmansodan jälkeen. Vuosi 2014 poikkeaa kuitenkin kaavasta, sillä silloin aseellisissa konflikteissa kuoli enemmän ihmisiä kuin minään muuna vuonna kylmän sodan päättymisen jälkeen. Maailmassa osataan nykyään yleisesti käsitellä konflikteja paremmin, poikkeuksena uskontoon liittyvät konfliktit. Niiden määrä on myös voimakkaasti lisääntynyt, v. 1975 niitä oli kaksi, viime vuonna 34 (laskussa mukana taistelut, joissa on väh. 25 kuollutta vuodessa), näin toteaa Uppsalan rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos. Erityisesti lisääntyvät ns. jihadistikonfliktit, joita pidetään myös vaikeimpina ratkaista.