Färre väpnade konflikterKrigen och de större väpnade konflikterna har minskat markant i världen sedan andra världskriget. Året 2014 sticker ändå ut genom att fler människor då dog i väpnade konflikter än under något annat år efter kalla krigets slut. Generellt har världen blivit bättre på att hantera konflikter, med undantag av de som är religiöst definierade. Dessa har också ökat kraftigt i antal, från två året 1975 till 34 i fjol (räknat på minst 25 stridsrelaterade döda per år), detta enligt Uppsala universitets institution för freds- och konfliktforskning. Särskilt ökar de så kallad jihadistkonflikterna, som även anses vara de som är svårast att lösa.