Pohjoismaiden ministerineuvoston energia-asioiden puheenjohtaja Terje Søviknes otti vastaan Jorma Ollilan raportin. Vasemmalla Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Dagfinn Høybråten.
Matts Lindqvist

”Yhteistyöllä voimaa Pohjolalle”

Pohjoismailla ei ole varaa olla tekemättä yhteistyötä energia-asioissa, toteaa Pohjoismaiden ministerineuvoston selvitysmies Jorma Ollila.

Jorma Ollila ojensi 20. kesäkuuta raporttinsa Norjan energiaministeri Terje Søviknesille tämän toimiessa Pohjoismaiden energiaministereiden puheenjohtajana v. 2017.

Ollila oli saanut Pohjoismaiden ministerineuvostolta toimeksiannon laatia strateginen selvitys siitä, miten pohjoismaista energiayhteistyötä voidaan kehittää tulevina 5–10 vuonna. Hän tiivistää asian mm. näin:

”Seuraavat kymmenen vuotta ovat erityisen haastavia. Suuret toimijat panostavat massiivisesti vihreään käänteeseen, ja kilpailu kiristyy uskomattoman nopeasti. Pohjoismaat ovat nyt maailman kärkeä, mutta vaara on, että yksittäinen Pohjoismaa on liian pieni kohtaamaan kansainvälisen kilpailun.”

Ollilan mukaan ensimmäisenä askeleena on laatia Pohjoismaiden energiayhteistyölle selkeä visio.

”Tavoitteena tulee olla maailman älykkäimpien energiajärjestelmien kehittäminen ja kustannustehokkaimpien ratkaisujen löytäminen vihreään käänteeseen.”

Tätä tarkoitusta varten Ollila haluaa nähdä huomattavasti mittavampia panostuksia yhteispohjoismaiseen tutkimukseen ja kehitykseen. Hän ehdottaa, että energia-alan kansalliset päätökset tarkastettaisiin pohjoismaisesti, koska yhden maan päätös vaikuttaa suoraan muihin.

Ollila nostaa pohjoismaisten sähkömarkkinoiden ainutlaatuisen yhteistyön esiin hyvänä esimerkkinä. Myös Terje Søviknes korosti sitä: ”Pohjoismaiden energiayhteistyö on kansainvälisesti esikuva”, hän sanoi.

TEKSTI: Svenolof Karlsson