Nordiska ministerrådets ordförande i energifrågor, Terje Søviknes, tog emot Jorma Ollilas rapport. Till vänster Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten.
Matts Lindqvist

”Samarbete ger Norden styrka”

De nordiska länderna har inte råd att inte samarbeta i energifrågor, enligt Nordiska ministerrådets utredningsman Jorma Ollila.

Den 20 juni överräckte Jorma Ollila sin rapport till Norges energiminister Terje Søviknes, i dennes egenskap av ordförande för de nordiska energiministrarna 2017.

Ollilas uppdrag av Nordiska ministerrådet var att göra en strategisk genomlysning av hur det nordiska energisamarbetet kan utvecklas de kommande 5–10 åren. Han sammanfattar bland annat så här:

”De kommande tio åren blir speciellt utmanande. Stora aktörer satsar massivt på grön omställning, och konkurrensen hårdnar oerhört snabbt. I dag ligger Norden i världstopp, men faran är att ett ensamt nordiskt land är för litet för att möta den internationella konkurrensen.”

Ett första steg är enligt Ollila att ta fram en klar vision för det nordiska energisamarbetet.

”Målet bör vara att utveckla de smartaste energisystemen i världen och att hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna i den gröna omställningen.”

För detta vill Ollila se en betydligt större satsning på samnordisk forskning och utveckling. Han föreslår att det görs nordiska granskningar av nationella beslut inom energiområdet, eftersom beslut i ett land direkt påverkar de andra.

Ollilas lyfter fram det unika samarbetet inom den nordiska elmarknaden som ett gott exempel. Även Terje Søviknes uppmärksammade detta: ”Nordiskt energisamarbete är ett föredöme internationellt”, sade han.

TEXT: Svenolof Karlsson