”Dags tillsätta ombudsman för livsmedel”

Det finns flera orsaker till att landets bönder är hårt pressade. Enligt Mats Nylund, jordbrukare och riksdagsledamot (Sfp), har den svåra situationen uppstått som en kombination av läget på världsmarknaden, Rysslands livsmedelsimportstopp och läget på hemmamarknaden.

”De senaste två åren har varit de ekonomiskt tyngsta under de år som jag hållit på med jordbruk. Nu ser vi ett ljus i tunneln igen när världsmarknaden drar bättre och exporten till nya marknader öppnas. Bland annat har Atria fått exportlicenser till Kina och Valio ökat sin export till nya marknader.”

Det är ändå på hemmamarknaden som jordbrukarna har tappat mest av sin lönsamhet, framhåller Nylund. Liksom Anne-Maj och Mikael Österberg hänvisar han till att handeln i Finland kontrolleras av två stora kedjor, som har 85 procent av marknaden.

”De har under de senaste åren drivit kampanjer som pressat priserna i botten för de inhemska producenterna”, säger Mats Nylund.

Han tar S-gruppens halpuuttaminen-kampanj som ett skräckexempel på hur handeln pressar ner producentpriserna. Ett annat problem är handelns egna varumärken, som gör råvarorna anonyma och utbytbara. Han hänvisar också till konsument- och konkurrensverkets rapport från 2014 som säger att handeln har missbrukat sin ställning och tillämpat oskäliga villkor gentemot leverantörerna.

Mats Nylund har som många andra jordbrukare förhoppningar om att den arbetsgrupp, som utsetts av jord- och skogsbruksministeriet, ska komma med ett lagförslag nästa år.

”Ett sätt att komma åt missbruk av dominerande marknadsställning skulle vara att tillsätta en livsmedelsombudsman, med uppgift att övervaka prisbildningen på livsmedel. Flera EU-länder har en sådan myndighet som kontinuerligt följer med livsmedelsfrågorna. Det handlar inte om att skada den fria konkurrensen, utan snarare om att stärka den”, säger Mats Nylund.


Vid sidan av riksdagsarbetet driver Mats Nylund ett jordbruk med spannmål, kummin och vallodling i Katternö.