2 | 2021
Mobilens oändliga värld - Katternö Digital 2 | 2021
”Det enda säkra är att allt nu förändras” - Katternö Digital 2 | 2021
Allt beror på transistorn - Katternö Digital 2 | 2021
”Vi är beredda” - Katternö Digital 2 | 2021
Här föddes mobiltelefonin - Katternö Digital 2 | 2021
Förstärkningsord – en grömt intressantin historio - Katternö Digital 2 | 2021
I österbottnisk terräng - Katternö Digital 2 | 2021