2 | 2023
Datanörden som blev flygare - Katternö Digital 2 | 2023
När drevet går, står Eeva gärna längst fram - Katternö Digital 2 | 2023
Dubbelörnens anfall - Katternö Digital 2 | 2023
Ebba Brahe - Katternö Digital 2 | 2023
Lite österbottnisk dialektgeografi - Katternö Digital 2 | 2023
Några gåtfulla dialektord - Katternö Digital 2 | 2023