1 | 2024
”Esoterisk” tysk energipolitik - Katternö Digital 1 | 2024
Temperatur och vind påverkar lika mycket - Katternö Digital 1 | 2024
Elpriset under sex år - Katternö Digital 1 | 2024
Kannibaliseringseffekten - Katternö Digital 1 | 2024
Kall höst - Katternö Digital 1 | 2024