Klotillustrationerna har gjorts av professorn i fysisk geografi Ole Humlum på basis av dataleverantören GISS. Kloten visar månadens medelavvikelse från medeltalet 2010–2019.

Varm höst

Vintern 2021 har visat sig bli rejält kall. Höstmånaderna 2020 var som kontrast alla varma, och som helhet blev hela året 2020 det varmaste under den tid som Meteorologiska institutet bokfört temperaturerna i Finland. Det blev också ett ovanligt regnigt år.

I september var den mest anmärkningsvärda väderhändelsen den storm som passerade på Ailas dag den 17:e i månaden. Den hårdaste medelvinden räknat över en tiominutersperiod mättes då vid Kylmäpihlaja i Raumo till 29,4 m/s. Den kraftigaste vindbyn, 35,3 m/s, uppmättes vid mätstationen i Kallan i Larsmo.

Den första snön kom i norr under en kall vecka i mitten av oktober, ställvis även i landets mellersta del.

I november uppmättes på flera håll stationsspecifika värmerekord i fråga om månadsmedeltemperatur. Mariehamns flygplats mätte novemberrekordet 16,6 grader den 6 november. I december avvek långtidsmedelvärdet uppåt framför allt i västra Lappland, där det var cirka sju grader mildare än genomsnittligt.

På julannandagen trädde vintern fram på allvar i en första vända, då stora delar av östra och norra Lappland hade mellan 30 och 40 köldgrader. Månadens lägsta temperatur, –41,1 grader, i Kevojärvi i Utsjoki blev också den lägsta i Finland under 2020.

Fjolårets nederbördsmängd låg nästan överallt i landet över långtidsmedelvärdet. I Österbotten var nederbördsmängden på många håll exceptionellt stor, vilket med Meteorologiska institutets vokabulär innebär att företeelsen uppträder mer sällan än en gång på 30 år.

Störst var årsnederbördsmängden i Paljakka i Puolango, där det enligt preliminära uppgifter regnade hela 1 132 millimeter, den tredje största nederbördsmängden i Finland i mäthistorien.

Efter årsskiftet har vädermönstret svängt drastiskt. I början av februari var hela landet rejält snötäckt och Bottenviken i stort istäckt.

Även på global nivå har temperaturtrenden vänt drastiskt nedåt. Januari 2021 var enligt den satellitbaserade temperaturdatabasen UAH den kallaste månaden sedan 2018.