Maros Sefcovic, EU-komission varapuheenjohtaja erityisvastuualueenaan energiaunioni, vastaa kaunopuheisesti Katternö-lehden kysymyksiin.
Wikipedia

EU siirtyy johtoon

Meidän on vuoteen 2019 mennessä luotava uudet säädöskehykset Euroopan energiajärjestelmien kaikkien aikojen suurimmalle ja syvimmälle muutokselle, näin toteaa EU:n energiaunionin komissaari Maros Sefcovic Katternö-lehdelle.

”Mullistavin muutos teollisen vallankumouksen jälkeen”

 

Vuosi sitten kerroimme näillä sivuilla EU-komission laatimasta ”talvipaketista”, jolla pyritään luomaan eurooppalainen energiaunioni.

Maros Sefcovic on siitä lähtien kiertänyt eri puolilla Eurooppaa, hänen on ehdittävä vierailla kaikissa 28 jäsenmaassa. Suomen vuoro oli viime marraskuussa.

”Aiomme toteuttaa mullistavimman energiajärjestelmän muutoksen sitten teollisen vallankumouksen. Energiaunionin onnistuminen ratkaisee Euroopan geopoliittisen ja taloudellisen aseman 2000-luvun loppuun”, hän sanoo.

Maros Sefcovic on tyylikkäästi istuvassa puvussa esiintyvä visionääri, mestaripuhuja. Mitä tuleva paketti sitten sisältää?
”Uusiutuvaa ja hajautettua energiatuotantoa, jota leimaa digitalisointi ja jakelu älyverkoissa, Euroopan uuden, nykyaikaisen talouden selkäranka”, hän sanoo.

 

Valmiina ensi vuonna
Säädöskehyksen tulee olla valmiina ennen seuraavia EU-vaaleja v. 2019. Sefcovic kuvailee, kuinka hän vie asiaa eteenpäin laajalla rintamalla 14 EU-komissaarin tiimillä.

”Aiemmissa komissioissa on aina ollut jännitteitä ilmastopolitiikan ja teollisuuspolitiikan välillä sekä huolta liiallisten ilmastotoimenpiteiden kielteisestä vaikutuksesta teollisuuteen ja Euroopan globaaliin kilpailukykyyn. Meidän oli kerta kaikkiaan pakko muuttaa työtapaamme ja käsitellä kaikkia tämän alueen asioita yhden sateenvarjon alla”, hän sanoo.

Nyt helmikuussa aloitetaan kolmikantatapaamiset tulevan lainsäädännön loppuosien muotoilemiseksi. Muutamat lainsäädäntöosat ovat jo valmiina, esim. energian toimitusvarmuutta koskeva osuus.
Sefcovic on varma, että EU onnistuu saavuttamaan vuodelle 2030 asetetut ilmasto- ja energiatavoitteet:

”Olen 100-prosenttisen varma onnistumisestamme. Muistan, kuinka kiisteltyjä 2020-tavoitteet olivat niiden vahvistamisen aikaan ja kuinka monet jäsenvaltiot ilmoittivat meille, että ’tämä tuhoaa Euroopan teollisuuden, tavoitteet ovat liian kunnianhimoisia’. Ja jo v. 2017 useimmat tavoitteet oli saatu saavutettua. Uskon itse, että ylitämme 2030-tavoitteet, etenkin uusiutuvien energianlähteiden osalta.”

 

Kiina, Intia vai Eurooppa
Sefcovicin mukaan ensi vuosikymmenellä päätetään, kuka istuu seuraavassa teollisessa vallankumouksessa kuljettajan istuimella. Hän viittaa kiinalaisten innovaatioiden, infrastruktuuri-investointien ja vihreän talouden intoon sekä Intian vihreän tekniikan pyrkimyksiin.

”Euroopan on nyt hyödynnettävä vaihe, joka määrittää asemamme maailmankartalla tällä vuosisadalla.”

Mitä Sefcovic sanoo ehdotetusta Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeesta? Se on kiistanalainen eikä vastaus ole erityisen selkeä:

”Tämä hanke toi mukanaan poliittisia kysymyksiä – energiavarmuuden, EU-lainsäädännön ja energiastrategioidemme kunnioittamisen – ylimmälle tasolle. Tiedän, että hankevastaavat esittelevät sitä puhtaasti kaupallisena asiana, mutta en ole koskaan nähnyt EU:n johtavien tahojen keskustelun käyvän niin kuumana yhdestäkään kaupallisesta hankkeesta.”

”Haluamme energian toimitusvarmuuden näkökulmasta hajauttaa tarjontaa, haluamme uusia energianlähteitä, uusia reittejä ja uusia toimittajia. Mutta muistamme vuoden 2009 huonot kokemukset, kun Venäjän ja Ukrainan välinen kaasukiista johti toimituskatkoihin. Ja v. 2015 julkaistiin EU-komission tutkimus, jonka mukaan Gazprom oli käyttänyt väärin valta-asemaansa Keski- ja Itä-Euroopan kaasuntoimittajana”, Maros Sefcovic sanoo.

Bulgaria toimii EU-puheenjohtajana vuoden 2018 alkupuoliskon, jolle on suunniteltu kolme energiaministereiden tapaamista, kaksi virallista helmi- ja kesäkuussa sekä yksi epävirallinen Sofiassa huhtikuussa.

TEKSTI: Bengt Magnusson