Maros Sefcovic, vice ordförande för EU-kommissionen med särskilt ansvar för Energiunionen, svarar vältaligt på Katternötidningens frågor.
Wikipedia

Nu ska EU ta ledningen

Till 2019 ska vi skapa ett nytt rättsligt ramverk för den mest omfattande och djupaste omvandlingen någonsin av energisystemen i Europa, förklarar EU:s kommissionär för Energiunionen Maros Sefcovic för Katternötidningen.

”Mest grundläggande omvandlingen sedan den industriella revolutionen”

 

För ett år sedan presenterade vi på de här sidorna det ”Vinterpaket” som EU-kommissionen lagt fram i syfte att skapa en europeisk energiunion.

Maros Sefcovic jäktar sedan dess runt Europa på visiter, alla de 28 medlemsländerna ska besökas. Senast i november gästade han Finland.

”Vi ska genomföra den mest grundläggande omvandlingen av energisystemet sedan den industriella revolutionen. Framgången för Energiunionen kommer att avgöra Europas plats på den geopolitiska och ekonomiska kartan under resten av 2000-talet”, säger han.

Maros Sefcovic är en visionär i snygg och väl uppburen kavajkostym, en mästerlig kommunikatör. Vad ska det kommande paketet innehålla?

”Förnybar och decentraliserad energiproduktion, präglad av digitalisering och distribuerad i smarta nät, en ryggrad i Europas nya, moderna ekonomi”, säger han.

 

På plats nästa år
Ramverket ska vara på plats inför nästa EU-val, 2019. Sefcovic beskriver hur han arbetar för saken brett med ett team av fjorton EU-kommissionärer.

”I tidigare kommissioner har det alltid funnits en spänning mellan klimatpolitik och industripolitik, och oro för att överdrivna klimatåtgärder kommer att påverka industrin och Europas globala konkurrenskraft negativt. Vi var helt enkelt tvungna att förändra vårt arbetssätt och behandla allt inom detta område under ett paraply”, säger han.

Nu i februari inleds trepartsmötena för de sista delarna av den kommande lagstiftningen. Några av dem finns redan på plats, till exempel om energisäkerhet.
Sefcovic är säker på att EU kommer att klara de uppsatta målen för klimat och energi 2030:

”Jag är 100 procent säker på att vi kommer att leverera. Jag minns hur kontroversiella 2020-målen var vid den tidpunkt då de fastställdes, och hur många medlemsstater som berättade för oss att ’detta kommer att förstöra industrin i Europa, det är alltför ambitiöst’. Och redan under 2017 var de flesta av målen redan uppnådda. Personligen tror jag att vi kommer att överträffa 2030-målen, särskilt för förnybara energikällor.”

 

Kina, Indien eller Europa
Enligt Sefcovic bestäms i nästa årtionde vem som kommer att befinna sig i förarsätet i nästa industriella revolution. Han hänvisar till kinesernas aptit på innovation, infrastrukturinvesteringar och grön ekonomi och Indiens drivkraft för grön teknik.

”Europa måste nu ta vara på den fas som kommer att bestämma vår plats på världskartan för detta århundrade.”

Vad säger Sefcovic om det föreslagna gasrörledningsprojektet Nord Stream 2? Här har vi en kontrovers, och svaret blir inte särskilt tydligt:

”Detta projekt förde upp politiska frågor – energisäkerhet, respekt för EU-lagstiftningen och våra energistrategier – till den högsta nivån. Jag vet att projektansvariga presenterar projektet som en rent kommersiell sak, men jag har aldrig sett ett kommersiellt projekt som diskuteras så varmt av EU:s ledande ledare.”

”Från ett energisäkerhetsperspektiv vill vi ha diversifiering av utbudet, vi vill ha nya källor, nya rutter och nya leverantörer. Men vi minns de dåliga erfarenheterna från 2009, den rysk-ukrainska gastvisten som ledde till leveransavbrott. Och 2015 kom EU-kommissionens undersökning om att Gazprom missbrukat sin ställning som dominerande gasleverantör i Central- och Östeuropa”, säger Maros Sefcovic.

Under Bulgariens ordförandeskap i EU första halvåret 2018 är tre energiministermöten inplanerade, två formella i februari och juni, samt ett informellt möte i Sofia i april.

TEXT: Bengt Magnusson