Fingrid

Kaikki sähkötiedot nyt samaan paikkaan

Helmikuussa otetaan käyttöön uusi, yhtenäinen ja valtakunnallinen tietojärjestelmä, jossa sähköasiakkaat, sähköyhtiöt ja sähköverkkoyhtiöt kohtaavat. Data­hub – josta kerroimme enemmän talven 2020 lehdessä – sisältää tiedot Suomen 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta ja niiden sähkönkulutuksesta ja -sopimuksista. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid ylläpitää Datahubia.

Uusi järjestelmä tekee mm. sähköyhtiön vaihdosta helpompaa. Yksityisasiakkaat voivat Data­hubin asiakasportaalissa tarkas­tella sähkönkulutukseensa ja sähkösopimukseensa liittyvää tietoa. Portaali avataan 15. maaliskuuta.

Sähköasiakkaat voivat jatkossakin seurata omaa sähkön­kulutustaan sähköyhtiönsä kautta joko verkkosivujen tai sovelluksen avulla.

Fingridin kotisivuilla on joukko Datahubiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia.

 

Osoite on https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/datahub/kysymyksia-ja-vastauksia-datahubista/