Fingrid

Nu samlas alla eluppgifter på samma ställe

I februari öppnas ett nytt enhetligt nationellt datasystem där elkunder, elbolag och elnätsbolag möts. I Datahub – som vi beskrev närmare i tidningen vintern 2020 – finns information om landets 3,8 miljoner förbrukningsplatser för el, elförbrukning och elavtal. Datahubben upprätthålls av det statliga stamnätsbolaget Fingrid.

För elkunderna kommer det nya systemet bland annat att underlätta byte av elbolag. På kundportalen för Datahubs konsumentkunder, som öppnas den 15 mars, kommer privatkunderna bland annat att kunna ta del av den information som är relaterad till deras elkonsumtion och elavtal.

Elkunder kan fortsättningsvis följa sin egen förbrukning genom sitt eget elbolag, antingen via en webbplats eller en app.

En uppsättning av frågor och svar om datahubben finns på Fingrids hemsida, ännu i början av februari bara på finska.

 

Adressen är https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/datahub/kysymyksia-ja-vastauksia-datahubista/