Helsinki fossiilisin


Kaukolämmön ja sähkön yhteistuotannon energianlähteet v.2017.


Suomessa kaukolämmön piiriin kuului viime vuonna 2,84 miljoonaa asukasta. Kaukolämpöä tuotettiin yhteensä 33,1 TWh, sitä voidaan verrata sähkön kokonaiskulutukseen, joka oli 85,4 TWh (ja siitä nettotuonnin osuus oli 20,4 TWh). Kaukolämmön energianlähteinä oli 46 %:sesti puu- ja muu biomassa. Hiilen osuus oli 22 %, turpeen 14 %, kaasun 10 %, öljyn 2 % ja muiden 5 %. Kuten yllä olevasta, kaukolämmön ja sähkön yhteistuotannon tilastosta näkyy, Uusimaa ja Helsinki erottuvat selvästi fossiilisimpana maakuntana, Ahvenanmaa on vihrein.