Helsingfors mest fossilt


Energikällor 2017 för fjärrvärmen och den i samband med den producerade elen


Fjärrvärmen i Finland inkluderade i fjol boendet för 2,84 miljoner av landets invånare. Sammanlagt producerades 33,1 TWh fjärrvärme, vilket kan jämföras med totalförbrukningen av el, 85,4 TWh (av vilket nettoexporten utgjorde 20,4 TWh). Energikällorna för fjärrvärmen bestod till 46 procent av trä och annan biomassa. Procentandelarna var för kol 22, torv 14, gas 10, olja 2, övriga 5. Som framgår av statistiken ovan, som gäller fjärrvärmen och den el som producerades samtidigt, var Nyland med Helsingfors det i särklass mest fossila landskapet, medan Åland var grönast.