Mia Nyman, Herrforsin uuden Business Technology -osaston kehityspäällikkö ja yhtiön Datahub 2.0 -hankepäällikkö.
Karolina Isaksson

Reaaliaikainen tieto takaa sujuvat prosessit

Kaikki tarvittava tieto saatavilla reaaliajassa – se on edellytys sähkön vähittäismarkkinoiden optimoimiseksi. Mia Nyman johtaa Herrforsilla tätä kehitys­työtä.

Herrforsin kehityspäällikkö Mia Nyman jos kuka on perillä kansallisesta Datahubista. Hän on ollut mukana hubin alkusuunnittelusta lähtien sen käyttöönottoon asti tämän vuoden helmikuussa, ja nyt hän osallistuu uuteen hankkeeseen hubin jatkokehittämiseksi.

Kuten Katternö-lehdessä on aiemmin kerrottu, Datahub on keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, joka käsittelee kaikkea sähkön vähittäismarkkinoiden asiakastietoa reaaliajassa.

”Ennen Datahubin käyttöönottoa suuri osa sähköyhtiöiden käytännön työstä koski niiden omien järjestelmien päivittämistä ja yhteensovittamista Datahubin kanssa sekä yhtiöiden omien asiakastietojen täydentämistä”, Mia Nyman kertoo.

”Kaikki tiedot henkilö- ja Y-tunnuksista nimiin ja osoitteisiin täytyy kirjata oikealla tavalla, jotta järjestelmä voi toimia optimaalisesti.”

Hyödyt ovat kiistattomat pohjatyön valmistumisen jälkeen.

”Kun asiakas aiemmin vaihtoi sähköntoimittajaa, saattoi kestää monta päivää ennen kuin varmistui, onko vaihto edes mahdollinen. Nykyään kaikki näkyy heti. Kaikki toimijat, joilla on oikeus jakaa tietoa, saavat tiedon käsiinsä samanaikaisesti”, Nyman selittää.

 

Vastikään alkanut jatkokehittämishanke, Datahub 2.0, pyrkii tukemaan vähittäismarkkinoiden muutoksia sekä myös antamaan laajempaa tukea tietyille toiminnoille.

Nymanilla on kansallisen, kymmenhenkisen työryhmän jäsenenä kokonaisvaltainen vastuu kehittämistyöstä.

”Meidän tehtävänämme on tarkastella järjestelmän haasteita, antaa toimenpide-ehdotuksia sekä varmistaa, että järjestelmäpäivitykset ja lainsäädäntö kulkevat käsi kädessä.”

Alaryhmät huolehtivat teknisistä erityiskysymyksistä.

”Kehityshankkeiden täytyy myös toimia täysin teknisestä näkökulmasta. Sähköyhtiöillä on nykypäivänä monia erilaisia järjestelmätoimittajia, ja välillä on haasteellista saada ne kaikki puhumaan samaa kieltä”, Nyman kertoo.

Datahub

  • Keskitetty järjestelmä, johon tallennetaan noin 160 sähkö- ja verkkoyhtiön asiakas- ja kulutustietoja sekä tietoja Suomen 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta.
  • Pyrkimyksenä on parantaa ja nopeuttaa eri osapuolten välistä tiedonvaihtoa sekä tietojen saatavuutta kaikille niihin oikeutetuille osapuolille.
  • Hallinnoijana toimii Fingrid Datahub Oy, kansallisen Fingrid-kantaverkkoyhtiön tytäryhtiö.

TEKSTI: Sonja Finholm