Suomi on riippuvainen Ruotsin ydinvoimasta

”Riski on entistä suurempi”

Mikael Odenberg on Svenska Kraftnätetin pääjohtaja ja Fin-gridin Jukka Ruususen kollega. Hän mielestään kehityssuunta on huolestuttava.

”Ruotsi ei nykytilanteessa selviä ilman ydinvoimaa. Se voidaan varmasti korvata pitkällä aikavälillä, mutta ei pelkästään säästä riippuvaisilla energialähteillä. Meillä ei ole takuita siitä, että silloin tuulee, kun pakkaset purevat ja sähköntarve on suurimmillaan”, hän selittää.

”Meillä on tällä hetkellä suuri energiaylijäämä ja selviämme kyllä neljän 1970-luvulla rakennetun reaktorin sulkemisesta. Mutta sähköntuotannon ja -kulutuksen tasapainottaminen hankaloituu ja turvallisuusmarginaalit supistuvat. Mikäli muutkin reaktorit suljetaan, tilanne voi käydä kriittiseksi. Tällöin tarvitaan lisää sähköntuotantoa muista lähteistä, siis säästä riippumatonta sähköntuotantoa.”

Kukaan ei ennustanut tällaista kehityskulkua energiasektorille. Euroopan poliitikot ilmoittivat ylpein iskulausein energia-alan säännöstelyn vapauttamisesta 20 vuotta sitten. Markkinoiden piti ohjata kehitystä. Mutta poliitikot söivät sanansa. Nykyisin markkinoita rajaa piinallisen yksityiskohtainen ja alati muuttuva säännöstö. Sähköntuotantoon ei juurikaan tehdä uusia investointeja ilman taattuja tukia.

Jukka Ruusunen näkee Ruotsin nopean reaktorien sulkemisen ongelmallisena Suomen näkökulmasta. Jos Ruotsi joutuu itsekin kamppailemaan tuotantotehon riittämättömyyden vuoksi, mistä Suomi sitten vastaisuudessa ostaa sähkönsä?

 

sid39_bild

Mikael Odenberg, Svenska Kraftnät –kantaverkon pääjohtaja.
Kuva: Karl Vilhjálmsson

 

Olkiluoto 3:sta odotellessa

Pelastusnuorana nähdään Olkiluoto 3 -ydinvoimala, joka piti Teollisuuden Voiman alkuperäisten suunnitelmien mukaan ottaa käyttöön v. 2009.

Nykytiedon mukaan reaktori otetaan kaupalliseen käyttöön v. 2018 lopussa. Silloin se tuottaa 1 600 MW Suomen sähköverkkoon.

”Mutta siihen on vielä kolme pitkää vuotta. Ja vaikka Olkiluoto 3:kin on käytössä, Suomessa on sähkön alijäämää korkeiden sähkönkulutusjaksojen aikana”, Ruusunen sanoo.

Fennovoiman Pyhäjoelle rakentaman 1 200 MW reaktorin on määrä valmistua v. 2024. Ennen sitä apua saatetaan saada Venäjältä. Pietarin lähistölle on valmistumassa neljä uutta ydinreaktoria. Tuoreimpien tietojen mukaan ne otetaan käyttöön v. 2016-2019.

TEKSTI: Svenolof Karlsson KUVAT: Karl Vilhjálmsson