TT-Bild

Air Leap efter Nextjet

I mitten av juli kommer flygtrafiken mellan Kronoby och Arlanda i gång igen, enligt de uppgifter som fanns tillgängliga när denna tidning trycktes.

Den 16 maj försattes Nextjet i konkurs, ett chockartat besked mot bakgrund av den positiva trend som fanns för flygtrafiken mellan Kronoby och Arlanda. Så sent som i höstas hade bolaget fått nya finländska huvudägare, bland dem bolagen Herrfors och Solving.

”Under 2017 var antalet resor på Kronobyrutten 14 500. Den ökning vi hann se under 2018 tydde på 25 000 resor på årsbasis. Vi hann få ett starkt bevis för att den här rutten behövs”, säger Peter Björk, tidigare styrelsemedlem i Nextjet och med en viktig roll i arbetet att utveckla flygtrafiken på Kronoby.

”Vi behöver från vår region inte bara kunna åka till Stockholm, behovet är stort också att därifrån komma vidare ut i världen. Och omvänt behöver människor utifrån kunna besöka vår region”, tillägger han.

Peter Boström, Nextjets tidigare styrelseordförande, hänvisar till de planer som fanns att steg för steg utveckla bolaget, bland annat genom att förnya flygplansflottan och ta in nya ägare i bolaget.

Den svenska Transportstyrelsens beslut i augusti 2017 att tilldela bolaget en tidsbestämd operativ licens blev en svår utmaning, sedan följde en hård vinter, som blev kostsam för alla flygbolag med mycket flighter på Norrland.

”När bolaget till sist behövde få in mer kapital, var ägarna inte beredda till det. Däremot var rutterna till Finland och Åland inte ett problem”, säger Peter Boström.

Som berättats i andra medier följdes konkursen av en intensiv aktivitet i Österbotten för att försöka hitta ny operatör för trafiken till Arlanda. I början av juni meddelades att den norska Olsen Gruppen köpt Nextjets konkursbo med avsikt att under namnet Air Leap återuppta trafiken på ett antal av Nextjets rutter.

Ålands landskapsregering skrev snabbt avtal med Air Leap om trafik på Åland med start redan den 11 juni i år. För trafiken på Kronoby nämns mitten av juli som en möjlig startpunkt.

Olsen Gruppen AS har sina rötter i ett rederi etablerat av Trygve Olsen 1951. Företaget har sitt säte i Bekkjarvik söder om Bergen.

dialektkarta2.jpg

Peter Boström.

dialektkarta2.jpg

Peter Björk.
TEXT: SVENOLOF KARLSSON