Är det något som bekymrar dig i energifrågorna?Ann-Maj Passell, Nykarleby

Ja, när jag fick barnbarn blev det igen mer konkret att tänka på framtiden. Vi behöver el, men alla har ett ansvar att sortera sopor och använda naturresurserna sparsamt. Redan på 1970–talet diskuterades samma frågor som i dag, men tack vare kloka människor och ändrade vanor har flera av miljöproblem blivit lösta.


Nils-Gustav Sandkulla, Terjärv

Nej, jag tror inte att energin tar slut. Det finns hur mycket stubbar och hyggesrester som helst i skogen att ta vara på och använda för värme- och elproduktion. I nyheterna pratar man bara om hur illa det är med ekonomin och allt annat här i landet. I stället borde man lyfta fram möjligheterna.


Håkan Holmberg, Nykarleby

Jag förstår inte varför man förbjuder nya vindkraftverk bara för att man hittat en ekorre eller en groda i närheten. Nattströmmen är inte heller längre lika förmånlig som förr. I framtiden kommer alla att ha små kärnreaktorer under diskbänken. Man matar bara in en tablett så producerar den billig el på ett säkert sätt.


Evelina Åkers, Nykarleby

Nja, det är inget jag går och funderar på i min vardag. Jag har hört olika sidor av energidiskussionen, om fördelar och nackdelar med olika energikällor och om deras risker och utsläpp. Jag tror att någon kommer på en bra lösning på hur vi ska få tillräckligt mycket energi på ett miljövänligt sätt i framtiden.