Korallön Minami Torishima är bara drygt en kvadratkilometer stor och har en högsta höjd på 6 meter. Genom att den är japanskt territorium har Japan rätt att utvinna de sällsynta metallerna.
Wikipedia

Jättefynd av jordartsmetaller

Ett enormt fynd av sällsynta jordmetaller kan komma att skriva om kartan i fråga om framtidens batterier. Detta enligt en studie som i mars publicerades i Nature (Yutaro Takaya et al).

Fyndet, som gjordes 2013, ligger nära den japanska ön Minami Torishima ungefär 1300 kilometer från Japans kust österut i Stilla havet.

Enligt studien innehåller fyndet omkring 16 miljoner ton jordartsmetaller, med yttrium, dysprosium, europium och terbium i en sådan mängd att den globala efterfrågan kan mötas i hundratals år framåt.

De nämnda metallerna har en kritisk roll i sådant som laddningsbara batterier och en rad produkter som hör ihop med förnybar energi.

Kina är i dag den stora dominanten i fråga om sällsynta jordmetaller, men om den nya fyndigheten kan utvinnas på det sätt som studien antyder, kan den rollen om några år komma att tas av Japan.