Med 78 procent förnybar el i produktionsmixen hör Herrfors till de grönaste elproducenterna i Finland. Hushållskunder får enbart förnybar el.

Rekordår för Katternö

Katternökoncernen gjorde 2015 sitt bästa resultat någonsin – och är ”grönare” än någonsin.

År 2015 blev ett svårt år för energibranschen med rekordlåga elpriser och dystra framtidsutsikter. Katternökoncernen gick mot strömmen med rekordomsättning, rekordvinst, rekordutdelning och rekordhög andel förnybar elproduktion.

”Vår styrka är att vi agerar med lokalsamhällets perspektiv”, säger koncernchefen Stefan Storholm.

I januari i år hade han varit Katternö-vd i femton år. Under hans period har verksamheten expanderat stort, alla siffror i bolaget har stadigt blivit bättre och antalet anställda har ökat från 28 till 215 personer.

Omsättningen har ökat med 860 miljoner euro jämfört med nivån då han tillträdde, vinsten har ökat med 102 miljoner euro och utdelningen till ägarna har ökat med 16,2 miljoner euro.

Det betyder att omsättningen under Stefan Storholms tid ökat med 490 procent, vinsten med 590 procent och utdelningen med 8 600 procent.

Beskrivet som en linjär trend för dessa 15 år har vinsten varje år ökat med 852 000 euro.

En annan sida av saken är att Katternö under de 15 åren har betalat 24,7 miljoner euro i inkomstskatt, i snitt drygt 1,6 miljoner euro om året. Det motsvarar inkomstskatten för ungefär 300 genomsnittliga finländska skattebetalare under samma tid.

Då ska man veta att detta bara är en liten del av de skatter som totalt går till samhället genom Katternös verksamhet.

Till exempel har Katternö i energiskatter sedan 2001 uppburit 41,7 miljoner euro.

Den moms som betalats genom Katternös verksamhet sedan 2001 är ungefär 54 miljoner euro.

De inkomstskatter som betalas av Katternös anställda är i runda tal 15 miljoner euro.

Försiktigt räknat har de här skatterna under 15 år alltså genererat åtminstone 135 miljoner till samhället. Det blir ungefär 24 700 euro om dagen i femton års tid.

Till detta kommer att en mängd underleverantörer får sysselsättning – och förstås betalar in ytterligare skatter.

Katternös sammanräknade investeringar 2001–2015 var 327,4 miljoner euro, ett snitt på 21,8 miljoner om året.

Men viktigast är kanske de värden som skapats av Katternö. Hur stort värdet är vet vi först den dag då Katternö säljs, vilket enligt styrelseordföranden sedan 21 år, Peter Boström, dock inte är aktuellt.

Vad gäller energikällor för den el som Katternögruppen producerar varierar procenten för bolagen, men för det största av dem, Herrfors Ab, var andelen förnybar el i fjol 78 procent.

Räknat från den 1 juni i år sänkte Herrfors sina elpriser till slutkunderna med 10 procent.

temaenergi5_bild2

Katternöområdet. Kärnområden är numera Österbotten och Härjedalen.
TEXT: Svenolof Karlsson