Våra verktyg och maskiner kommer till stor del från Sverige eller Italien, och utrustas hos oss för att uppfylla finländska skolkrav, medan största delen av inredningarna tillverkas i Jakobstad och Nykarleby. Nu finns en liten del av Österbotten även i Vietnam i Finland International Schools slöjdsal.
Karolina Isaksson

Slöjdsalar för hela världen

Företag från Österbotten omges av ett gediget rykte om kvalitet och pålitlighet. Det bottnar i att man, liksom Bäck & Co i Jakobstad, växer långsamt och sköter väl om sina kunder på hemmamarknaden.

På finländska skolan VFIS i Ho Chi Minh-staden slöjdar barnen så spånen yr. Handgreppen är lite ovana, men barnen ser ut att trivas.

Grundaren av skolan, professor Le Vinh Danh, blev under ett studiebesök i Finland så tagen av hur finländska elever behärskade både teoretiska och praktiska ämnen att han bestämde att en sådan skola ska Vietnam också ha. När han fått finansiellt stöd för att starta Vietnam Finland International School valdes leverantörerna ut med stor noggrannhet. För att skolans slöjdsalar skulle uppfylla finländsk standard, fick Bäck & Co i Jakobstad uppdraget att utrusta dem.

“Vietnam är nog det mest avlägsna land vi har exporterat en hel slöjdsal till hittills. En skola i Sankt Petersburg var vårt första utlandsprojekt, och det finns också en finländsk skola i Qatar som är utrustad med vårt koncept. Nu ser vi stora exportmöjligheter främst i Sverige”, säger Carita Sundqvist, vd på Bäck & Co.

Företaget fyller 50 år i maj och har blivit en ledande leverantör av slöjdsalsutrustning i Finland. De första decennierna gick affärsverksamheten ut på att sälja bildelar och handverktyg, men på 1980-talet kom en ny gren, när bolaget fick i uppdrag att inreda slöjdsalen i Itälä skola i Jakobstad.

“Den grenen har vuxit sakta men säkert varje år. I början av 2000-talet sålde vi butiken och satsade helhjärtat på skolsektorn.”

 

Lokala underleverantörer
Bäck & Co är ett typiskt österbottniskt företag såtillvida att man är specialiserad, men tillräckligt flexibel för att anpassa sig till förändringar på marknaden. En viktig del i framgången är att man utvecklat egna säkerhetsprodukter som är lättanvända och uppfyller de höga finländska säkerhetskraven.

“De flesta kunderna finns i Helsingfors, Esbo och Vanda, men vi levererar till skolor i hela landet. I morse till exempel drog våra montörer i väg till Kauhava med en fullastad långtradare. Det byggs mycket skolor och mångaktivitetshus i Finland nu.”

Liksom många andra exportföretag i Österbotten har Bäck & Co lokala underleverantörer som garanterar att kvaliteten håller. Vagnar och andra metallprodukter svetsas av Kenweld på ett stenkasts avstånd, medan verktygs- och förvaringsskåp och hyllor levereras i huvudsak av Verdek i Nykarleby och Storbackas Snickeri i Bennäs. Hyvelbänkarna kommer från Jyväskylä.

“En viktig del av processen sker här i vår egen hall, där vår egen personal förmonterar, gör elarbeten, planerar och packar allt så att monteringen går smidigt på plats.”

 

Bäck & Co - slöjdsal i Vietnam

Ivriga elever i Bäck & Co:s slöjdsal i Vietnam.

 

Duckar för byråkrati
Det goda ryktet har spridits och gett nya uppdrag på hemmamarknaden. Samtidigt har intresset för skolämnet slöjd på senare tid ökat i andra länder, inte minst i Sverige.

“Där hade skolslöjden nästan skrotats, men nu har man insett att man måste bygga upp den igen. Vi säljer numera mycket säkerhetsutrustning till Sverige, marknaden där växer starkt och vi funderar på att öppna ett försäljningskontor någonstans i landet.”

Det var i mars 2019 som Bäck & Co skickade fyra av sina montörer till Ho Chi Minh för att installera den kompletta utrustningen. VFIS har fått mycket uppmärksamhet i Vietnam, där det nu står flera andra skolor i kö för att få slöjdsalar med finländskt snitt.

“Visst kan vi tänka oss att vara med, ifall byråkratin kan skötas på samma smidiga sätt som i VFIS-projektet. Vi skickade fyra containrar med utrustning och klarade oss då tack vare av en lokal samarbetspartner utan anmärkningar vid intullningen till Vietnam.”

En ökad export är förstås lockande, men ställer också krav på personalresurser.

“Vi har bordet fullt med beställningar från finländska kunder och det är viktigt att vi klarar av att sköta dem på ett bra sätt. Dessutom är vi väldigt måna om våra anställdas välmående”, säger Carita Sundqvist.

 

Carita Sundqvists mini-swot

Carita Sundqvists mini-swot över landskapet.
TEXT: Johan Svenlin BILDER: Johan Svenlin