Spelar det någon roll för dig var elen produceras?VivanFinskas

Vivan Finskas, Nykarleby

El ska produceras lokalt, som det har gjorts under lång tid här i Nykarleby. Vattenkraft är en ren och förnybar energiform som det finns gott om här i våra trakter. Då är det onödigt att köpa el från andra länder. Kärnkraft vill jag inte heller ha, även om den skulle vara närproducerad.


RogerKarlsson

Roger Karlsson, Jakobstad

Lokal elproduktion är att föredra, eftersom det också ger lokala arbetsplatser. Om kapaciteten inte räcker bör man i första hand använda inhemsk energi och i andra hand nordisk energi. Jag hade tidigare egen elproduktion på sommarstugan, men numera är elnätet utbyggt också där.


SabinaFrostdahl

Sabina Frostdahl, Nykarleby

Det viktigaste är att vi inte låter oss bli beroende av främmande makter för vår elförsörjning. Om det uppstår politiska konflikter och leverantören väljer att visa sin makt genom att stänga av strömmen, ja då står vi här i kölden utan el.


Frej-JohanWikman

Frej-Johan Wikman, Jakobstad

Lokal grön el är det bästa, men grön el från ett annat land är bättre än inhemsk kolkraft eller kärnkraft. Som konsument är man inte garanterad grön el fast man betalar extra för den. Grön och svart el blandas i stamnätet och det hjälper inte att man har en grön sladd till motorvärmaren.


BILDER: Karolina Isaksson