Tre frågor…

Åsa Hagberg-Andersson, född i Oravais, ekonomie doktor från Svenska handelshögskolan i Vasa inom området industriella nätverk. Arbetar i Stockholm som lösningsarkitekt för exportintresserade företag vid Venture Development Nordic.

Vilka är Österbottens styrkor och svagheter i fråga omföretagsamhet?
Österbottens styrkor finns långt i fliten, envisheten och ett generellt positivt tänkande. Man vill gärna lyckas, och med det i fokus kommer man långt med ett koncept som i övrigt är starkt. Svagheten finns ofta i en tvekan gällande tillväxt. Och att man inte tar reda på vad som krävs i ett större sammanhang. Men de som intresserat gör ett bra grundjobb har en styrka som bär långt.

Avundsjuka kan ibland vara ett hinder för tillväxt tillsammans med andra duktiga aktörer. De som är öppna för samarbete med andra är ofta de som lär sig snabbast om vad som är på gång och gäller – inte de som isolerar sig och tror att de ensamma sitter på alla framgångskort.

Vad borde österbottniska företag göra, för att lyckas i affärer i utlandet?
Det är viktigt att ta reda på fakta om de marknader man vill rikta sig till. Att fundera över var ens produkt passar in och på vilket sätt målmarknaden är annorlunda än ens hemmamarknad. I mitt jobb stöter jag gång på gång på företagare som utgår från att produkten kan säljas på samma sätt som man gjort hittills på hemmamarknaden. Med det mentala utgångsläget tappar man mycket tid och resurser i början av exportprocessen.

Vad betyder livskvalitet för dig?
Det är nog att alla pusselbitar är i balans i förhållande till varandra och att ens egen attityd är i skick. Med det menar jag att människan generellt kan tappa bort så mycket liv på att stirra sig blind på detaljer, medan känslan av lycka och livskvalitet enligt mig handlar om att man bestämmer sig för att dagen och morgondagen kommer att bli jättebra. Då brukar den också bli det med viss hjälp av en själv.