...till ANN-CATHRINE FRÖJDÖ, född i Kronoby, skådespelare och regissör, utbildad vid Teaterhögskolan i Helsingfors. Har de senaste åren som projektledare på Riksteatern i Sverige arbetat bland annat med gränsöverskridande branschutveckling och strategiskt scenkonstsamarbete mellan Finland och Sverige.

Tre frågor…

 

Vad betyder Österbotten för dig?

 

Även efter 30 år i Sverige är Österbotten hemtrakten. Österbotten är rötter, nära och kära, släktband, ett förhållningssätt och en värdegrund som jag uppskattar och som våra barn även har fått med sig.

Österbotten är entreprenörsanda, kort väg från ord till handling. Och Österbotten är rikedomen av dialekter, som samtidigt som de förnyas ibland skjutsar en tillbaka till en hisnande gammalsvenska. Mitt djupaste och roligaste språk är dialekten.

 

Vilka möjligheter skapar den nya tekniken inom ditt område, scenkonsten?

 

Scenkonstbranschen är traditionellt långsam i att anamma ny teknik, men nu sker det också här. För Riksteatern är det essentiellt att hitta nya hållbara sätt att turnera och att tillgängliggöra scenkonst för fler målgrupper och över stora geografiska områden. Därtill gäller det att möta yngre generationer där berättelser konsumeras digitalt och där interaktivitet är en given förutsättning.

Ett utvecklingsprojekt som jag projektleder, där kreativitet och ny teknik går hand i hand, är operaproduktionen OperaExtravaganza. Med hjälp av fiberteknik och dubbelriktad sändning kan en fullskalig operaföreställning för första gången turnera i Sverige med orkestern och sångarna på helt olika platser. Genom att ingen fördröjning sker i informationsöverföringen kan närvaro alltså skapas oberoende av geografin. Det här ger massor av möjligheter!

 

Vad betyder livskvalitet för dig?

 

Fina varaktiga relationer både i familj, med nära och kära och i arbetslivet. Trygghet och stabilitet i våra länder, och en ren miljö. Bra kommunikationer mellan för mig frekvent viktiga platser, som Kronoby och Stockholm.