Den gängse bilden av troll har myntats av senare konstnärer, framför allt smålänningen John Bauer (1882–1918) genom hans illustrationer i den årligen utkommande sagosamlingen ”Tomtar och troll”. Här målningen ”I julnatten”.
Wikipedia

Hur såg trollen ut?

sid17_bild2

Troll skildrat i en av Asbjørnsens och Moes många norska folksagor.
Bild: Wikipedia

sid17_bild3

Troll skildrade av Olaus Magnus 1555.

sid17_bild4

Louis Moe (1857–1945): Troll vaknar, 1918. (Postkort)