Vårt behov av berättelser

Är du 81–90 år?

Då har du upplevt ett samhälle i krig och minns som kontrast kanske ett idylliskt 1930-tal.
 • 84 år sedan (1935): Viborgs stadsbibliotek, ritat av Alvar Aalto, öppnas.
 • 86 år sedan (1933): Vägen mellan Rovaniemi och Linhammar, där Finland har en isfri hamn året runt, öppnas.
 • 89 år sedan (1930): Lapporörelsen genomför bondetåget i Helsingfors.

 

Inom energiområdet: Första delen av kraftverket vid Imatraforsen tas i bruk (1929) • Bröderna Albäck köper forsarna i Björkfors (1929) • Kraftverket i Björkfors (”Österbottens Imatra”) tas i bruk (1933)

 


1929 – vad hände?
 • Sovjets första femårsplan.
 • Expertkommitté i Sverige föreslår tvångssterilisering i ”rashygieniskt syfte”.
 • Ångfartyget Kuru kantrar på Näsijärvi, 138 dör.
 • ”Svarta torsdagen” på Wall Street.Harmony Sisters
Harmony Sisters var populära. 

Är du 91–100 år?

Då minns du säkert superstjärnan Paavo Nurmi.
 • 93 år sedan (1926): Finlands Rundradio inleder sändningarna.
 • 95 år sedan (1924): Reguljär flygtrafik inleds mellan Helsingfors och Stockholm.
 • 99 år sedan (1920): Paavo Nurmi vinner tre OS-guld. Det följs av sex guld till vid OS 1924 och 1928.

 

Inom energiområdet: Bröderna Albäck i Terjärv köper Sandkulla Kvarn & Elektricitetsverk (1919) – det blir början till de framgångsrika Albäckföretagen • En mängd små kraftverk kommer i gång i regionen (1918–1927)

 


1919 – vad hände?
 • Finland får sin författning.
 • K.J. Ståhlberg blir första presidenten.
 • Åbo Akademi inleder verksamheten.
 • Förbudslagen träder i kraft.
 • Luciadagen firas för första gången i Finland.Paavo Nurmi


 

Är du över 100 år?

Är du 102 år eller äldre är du född som rysk undersåte.

Även vid hög ålder har människan ofta starka minnen från sin tidigaste barndom. Fortfarande har vi bland oss personer med egna minnen från den tid då Finland var ett storfurstendöme under tsaren.

 

2019 är det ganska precis 100 år sedan el började bli vanligt på den österbottniska landsbygden. Jakobstad fick sitt elverk 1901, i Nykarleby introducerades elen i anspråkslös skala 1903, stadens kraftverk togs i drift 1927. I dag fungerar inga samhällen utan el.

TEXT: Svenolof Karlsson BILDER: Linus Lindholm