Tuomo Haapalainen, Nadja Grebeneva, Markus Päivärinta, Pasi Lehtimäki och Marko Niemonen säger att de trivs med varandra och med de övriga kollegorna på Vetelin Energia.
Eva-Stina Kjellman

Vetelin Energia 50 år

Ett halvsekel är värt att fira, tyckte Vetelin Energia och öppnade dörrarna för allmänheten.

Det finns ett särdrag hos riktigt små elbolag som syns tydligt hos Vetelin Energia – alla blir något av tusenkonstnärer.

”I dag är vi tolv anställda, varav ungefär hälften är montörer och resten jobbar på kontoret. Med så pass liten personal får alla vara beredda på att rycka in där det behövs. Extra tydligt blir det när Energimyndigheten kommer med nya krav som vi förväntas uppfylla på samma villkor som de stora bolagen.”

Det säger Marko Niemonen, vd sedan två år tillbaka. Innan honom innehades vd-posten av i tur och ordning Jouko Kivioja, Juha Kauppinen och Antti Kettu.

Med firandet uppmärksammade man att bolaget i dess nuvarande form fyller 50 år. I mitten av juni bjöds alla vetilbor in till öppet hus och samma kväll ordnades en fest till vilken kallats företrädare för ägarna, styrelsen samt representanter från andra elbolag i närområdet.

”Vi hade cirka 250 besökare under dagen och fick bra feedback. Bland annat lärde jag mig att den här typen av bjudning aldrig tidigare ordnats i Vetil.”

Den stora merparten av bolagets 2 200 elkunder utgörs av privata hushåll. Till de få större kunderna hör det lokala bageriet och en del större bondgårdar.

 

I juni höll Vetelin Energia öppet hus för cirka 250 besökare.
Bild: Vetelin Energia

 

Investeringsmässigt handlar många projekt just nu om att vädersäkra elnätet. Driftchef Markus Päivärinta berättar att man denna sommar ersatt cirka tio kilometer luftlinje med jordkabel i trakterna kring byn Heikkilä. Samtidigt har området utrustats med fiber.

”För ett bolag i vår storlek handlar det ofta om att prioritera. Vi kan inte göra allt genast. Men tack vare att vi är del av en större koncern får vi en hel del till godo den vägen, inte minst när det gäller de informationssystem som behövs för elnäten och IT”, säger han.

Marko Niemonen berättar att bolaget de senaste åren investerat särskilt i modern teknik och utvecklat elnätet så att det svarar mot dagens krav.

”Vi är stolta över att fortsättningsvis vara ett litet, lokalt och självständigt elbolag som strävar efter att erbjuda den bästa servicen för våra kunder. Och egentligen har vi en betydligt längre historia än 50 år att falla tillbaka på. Redan 1913 började vetilborna producera sin egen el med hjälp av en 25 kilowatts generator. Vi har med andra ord en över hundraårig tradition att förvalta, och jag ser fram emot att få fortsätta utveckla verksamheten.”

Marko Niemonen påpekar att man i bolaget också är mån om att ge tillbaka till lokalsamhället, bland annat genom att stöda lokala kultur- och idrottsföreningar.

 

Vetelin Energia

Vad: Elbolag som betjänar invånarna i kommunen Vetil, förutom byarna Polso, Kivi­kangas och Nykänen. Har cirka 2 200 elkunder och producerar även fjärrvärme för Vetil centrum. Genom en affär 1987 fick Vetilföretaget en ägarandel i Katternökoncernen.

 

Historia: År 1914 grundade kvarnägarna Aato och Jalmari Laasanen en elfabrik som drevs med vattenkraft. Elen behövdes för belysningen i byn. År 1921 fortsatte verksamheten i andelslaget Vetelin Sähköosuuskuntas regi. 1947 hade elbehovet vuxit så mycket att vattenkraften inte längre räckte till, vilket ledde till valet att ansluta sig till det nationella elnätet. År 1973 grundades Vetelin kunnan sähkölaitos, som fyra år senare blev Vetelin Sähkölaitos Oy – samma bolag som i år alltså firar 50-årsjubileum. År 2015 fusionerades bolaget med Vetelin Lämpö Oy och fick namnet Vetelin Energia Oy.

 

Läs mera: Är du intresserad av bolagets historia? I Matti Tunkkaris 85-årshistorik Kyllolis pimiä josei ois sähkyä kan du läsa mera om elproduktionen i Vetil genom åren.

 

Källa: Vetelin Energia

 

Marko Niemonen är sedan 2022 vd för Vetelin Energia.
Bild: Eva-Stina Kjellman
TEXT: Sonja Finholm