Tuomo Haapalainen, Nadja Grebeneva, Markus Päivärinta, Pasi Lehtimäki ja Marko Niemonen kertovat, että he viihtyvät toistensa ja muiden kollegoidensa kanssa Vetelin Energiassa.
Eva-Stina Kjellman

Vetelin Energia 50 vuotta

Puoli vuosi­sataa on juhli­misen arvoinen saavutus, Vete­lin Energia ajatteli ja avasi ovet yleisölle.

Hyvin pienillä sähköyhtiöillä on erityispiirre, joka näkyy selkeästi Vetelin Energiassa – kaikki ovat eräänlaisia jokapaikanhöyliä.

”Nykyisin meillä on 12 työntekijää, joista noin puolet on asentajia ja loput työskentelevät toimistossa. Näin pienellä henkilöstömäärällä kaikkien täytyy olla valmiita auttamaan tarvittaessa. Se käy erityisen selväksi silloin, kun Energiavirasto asettaa uusia vaatimuksia, jotka meidän odotetaan täyttävän samoilla ehdoilla kuin suurten yritysten.”

Näin kertoo Marko Niemonen, kaksi vuotta sitten aloittanut toimitusjohtaja. Ennen häntä toimitusjohtajan tehtäviä hoitivat vuorollaan Jouko Kivioja, Juha Kauppinen ja Antti Kettu.

Yhtiö juhlisti 50-vuotistaivaltaan nykyisessä muodossaan kutsumalla kaikki veteliläiset kesäkuun puolivälissä avoimiin oviin ja järjestämällä samana iltana juhlat konsernille, hallitukselle ja yhteistyökumppaneille.

”Meillä kävi päivän aikana noin 250 vierailijaa ja saimme hyvää palautetta. Sain muun muassa tietää, että tämä oli sähköyhtiön ensimmäinen avoimien ovien päivä.”

Yksityiset kotitaloudet muodostavat valtaosan yhtiön 2 200 sähköasiakkaasta. Harvoja suurempia asiakkaita ovat paikallinen leipomo ja jotkin isommat maatilat.

 

Vetelin Energia piti kesäkuussa avoimet ovet noin 250 vierailijalle.
Kuva: Vetelin Energia

 

Investointien kannalta monet hankkeet keskittyvät parhaillaan sähköverkon säänkestävään rakentamiseen. Käyttöpäällikkö Markus Päivärinta kertoo, että tänä kesänä noin 10 km ilmajohtoverkkoa on korvattu maakaapelilla Heikkilän kylän seutuvilla. Samalla alueelle on vedetty valokuituverkko.

”Meidän kokoiselle yhtiölle kyse on usein priorisoinnista. Emme voi tehdä kaikkea heti. Mutta hyödymme paljon siitä, että olemme osa suurempaa konsernia, etenkin verkkosivujen ja IT:n suhteen”, hän sanoo.

Marko Niemonen kertoo, että yhtiö on viime vuosina investoinut erityisesti moderniin teknologiaan ja kehittänyt sähköverkkoa vastaamaan nykypäivän vaatimuksiin.

”Olemme jatkossakin ylpeästi pieni, paikallinen ja itsenäinen sähköyhtiö, joka pyrkii tarjoamaan asiakkailleen parasta palvelua. Ja ulottuuhan historiamme itse asiassa huomattavasti kauemmas kuin 50 vuotta, sillä veteliläiset ryhtyivät jo vuonna 1913 tuottamaan omaa sähköä 25 kilowatin generaattorilla. Meillä on toisin sanoen takana yli satavuotinen perinne, ja odotan innolla saavani jatkaa toiminnan kehittämistä.”

Niemonen kertoo, että yhtiössä halutaan myös antaa paikallisyhteisölle takaisin muun muassa tukemalla paikallisia kulttuuri- ja urheiluseuroja.

 

Vetelin Energia

Mikä: Sähköyhtiö, joka palvelee Vetelin kunnan asukkaita lukuun ottamatta Polson, Kivikankaan ja Nykäsen kyliä. Yhtiöllä on noin 2 200 sähköasiakasta ja se tuottaa myös kaukolämpöä Vetelin keskustaan. Yhtiö sai kaupan kautta omistusosuuden Katternö-konsernista vuonna 1987.

 

Historia: Myllyn omistajat Aato ja Jalmari Laasanen perustivat v. 1914 vesivoimalla toimivan sähkötehtaan. Sähköä tarvittiin kylän valaistukseen. Toiminta siirtyi v. 1921 Vetelin Sähköosuuskunnalle. Sähkön kysyntä oli v. 1947 mennessä kasvanut niin suureksi, ettei vesivoima enää riittänyt. Tämän takia tehtiin päätös liittyä valtakunnan sähköverkkoon. Vetelin kunnan sähkölaitos perustettiin v. 1973, ja neljä vuotta myöhemmin sen nimeksi muuttui Vetelin Sähkölaitos Oy – sama yhtiö, joka nyt juhlii 50-vuotistaivaltaan. Yhtiö fuusioitui Vetelin Lämpö Oy:n kanssa v. 2015 ja sai nimekseen Vetelin Energia Oy.

 

Lue lisää: Kiinnostaako yhtiön tarina? Voit lukea lisää Vetelin sähköntuotannon historiasta Matti Tunkkarin 85-vuotishistoriikista Kyllolis pimiä josei ois sähkyä.

 

Lähde: Vetelin Energia

 

Marko Niemonen, Vetelin Energian toimitusjohtaja vuodesta 2022 lähtien.
Kuva: Eva-Stina Kjellman
TEKSTI: Sonja Finholm