MODERNIA POLTTOAINETTA. Havupuiden sahajauhosta tulee ajoneuvojen polttoainetta St1:n uudella tehtaalla Kajaanissa. Tehdas toimii myös koelaitoksena seuraavan tehtaan suunnittelulle. ”Tehdas käy nyt 30 prosentin teholla ja pääsee täysimittaiseen tuotantoon syksyyn mennessä. Hyödynnämme sieltä saatuja testituloksia”, sanoo Patrick Pitkänen St1 Advanced Fuelsista.

Alholman ratkaisun aika

140 miljoonaa euroa vaakakupissa etanolitehtaan päätöksessä

Pietarsaaren Alholma on yksi niistä teollisuusalueista, jotka ovat onnistuneet kilpailussa metsäteollisuuden rakenneuudistuksessa. Alholmalla on nyt hyvät mahdollisuudet kotiuttaa uusi 140 miljoonan euron investointi.

Päätös St1 Biofuelin uuden etanolitehtaan sijoituspaikasta lähestyy. Pietarsaari on yksi kolmesta sijaintivaihtoehdosta, ja Alholman mahdollisen etanolitehtaan ympäristövaikutusten arviointi esitellään kesäkuun puolivälissä.

Silloin myös St1 ja NEOT (North European Oil Trade) aloittavat kolmen ehdokaspaikkakunnan etujen ja haittojen arvioinnin. Alholman ja Pietarsaaren kilpailijoina ovat Renforsin Rannan teollisuusalue Kajaanissa ja Follumin teollisuusalue Hønefossissa Oslon luoteiskulmalla.

”Oma analyysimme ja asiantuntijalausuntojen kierros vie arviolta kaksi–kolme kuukautta. Asiat on tutkittava perusteellisesti, koska emme halua epäselvyyksiä viivästyttämään rakentamista sitten, kun olemme päätöksemme tehneet”, kertoo St1 Advanced Fuels liiketoiminnasta vastaava Patrick Pitkänen.

St1 ja NEOT tekevät lopullisen investointipäätöksen kesällä 2018, ja tehdas aiotaan käynnistää v. 2020. YVA-raporttien lisäksi monet muutkin tekijät vaikuttavat päätökseen.

”Pyrimme tietenkin saamaan julkista tukea toiminnan kehittämiseen, vaikka tukisummat ovatkin mitättömän pieniä tuotettua etanolilitraa kohti. Sitä vastoin lainsäädäntö ja sääntely ovat tärkeitä, ja seuraamme tarkasti energia-asioiden poliittista keskustelua niin kansallisella kuin EU-tasollakin.”

Sivutuotteet voivat ratkaista asian

St1 on Pohjoismaiden johtavia uusiutuvien polttoaineiden yhtiöitä, ja se on panostanut laajasti etanolin eri tuotantotekniikkoihin mm. ruoantähteistä, jätteestä ja puusta. Uuden laitoksen on tarkoitus käyttää raaka-aineena havupuiden sahajauhoa ja mahdollisesti kierrätyspuuta ja tuottaa 50 miljoonaa litraa etanolia vuodessa.

Kajaanissa otettiin aiemmin tänä vuonna käyttöön etanolitehdas, jonka tuotantokapasiteetti on 10 miljoonaa litraa etanolia vuodessa.

”Aiomme hyödyntää Kajaanin laitoksesta saatua tietoa ja kokemuksia. Se toimii nyt 30 %:n kapasiteetilla mutta pääsee täysimittaiseen tuotantoon syksyyn mennessä.”

Etanolille on kova kysyntä mutta myös kilpailutilanne, joka vaatii tiukkoja kannattavuuslaskelmia. Jotta prosesseista saataisiin kannattavia, etanolin valmistajien on löydettävä myös sivutuotteille kannattavimmat markkinat.

”Laitamme raaka-aineen, höyryenergian ja sähkön saatavuuden yhteen vaakakuppiin ja etanolista ja sivutuotteista saatavat tulot toiseen vaakakuppiin. Norjassa ollaan esimerkiksi erittäin kiinnostuneita biokaasutuotannosta, kun taas Suomen markkinat ovat suotuisammat lannoitteeksi tarkoitetuille sivutuotteille. Meidän on löydettävä talouden kannalta tuottoisimmat markkinat.”

Yksi etanolivalmistuksen sivutuotteista on ligniini. Sillä on suuri energia-arvo ja Alholmens Kraft voisi käyttää sitä korvaamaan kivihiilen kokonaan ja myös osan turpeenkäytöstä. Vuonna 2016 Alholmens Kraft käytti 480 GWh (gigawattituntia) kivihiiltä, ja etanolitehtaan arvioitu ligniinituotanto olisi noin 600 GWh vuodessa.

”Kajaanissa me myymme ligniinin teollisuusalueella laitoksen naapurille. Se on mahdollista myös Pietarsaaressa, mutta pyrimme selvittämään keskusteluissa eri osapuolten kanssa, miten voimme saada tuotteistamme kaikkein kannattavimpia.”

Kysyntä kasvaa

Raaka-ainetta on hyvin saatavilla Pietarsaaressa, vaikka UPM:n puolelta onkin ilmoitettu, että Alholman saha jatkaa sahajauhon toimittamista UPM:n Alholman massatehtaalle. Sitä vastoin seudun sahat voivat tulla kyseeseen sahajauhon toimittajina.

Maantieteellinen sijainti ja hyvä logistiikka kuuluvat Pietarsaaren valtteihin.

”Pietarsaaren sataman ansiosta voimme tuoda kierrätyspuuta. Voimme käyttää sitä raaka-aineena edellyttäen, ettei se sisällä vaarallisia aineita. Pietarsaaressa on yleisesti ottaen hyvät liikenneyhteydet tehdasalueelle ja sieltä pois.”

Tuotettava 50 miljoonan litran etanolimäärä kuljetetaan johonkin NEOTin jakeluterminaaleista käytettäväksi ajoneuvojen polttoaineen osana.

”Pietarsaari sijaitsee sopivasti Vaasan ja Oulun terminaalien kannalta. Meillä on terminaaleja myös aika lähellä kahta kilpailijapaikkakuntaa, joten etäisyys jakeluterminaaleihin ei ratkaise kisaa.”

Patrick Pitkänen sanoo etanolin markkinoiden kasvavan. Yleisin bensiini, 95E10, on sisältänyt 10 % etanolia vuodesta 2011 lähtien. Osalla Suomen ja EU:n poliitikoista on tavoitteena lisätä etanolin osuutta ajoneuvojen polttoaineessa.

”Etanolille on jo kova kysyntä, ja se kasvaa edelleen. Tämä kehitys vähentää riippuvuuttamme fossiilisesta tuontipolttoaineesta ja kohentaa Suomi Oy:n vaihtotasetta.”

St1 on panostanut määrätietoisesti biopolttoaineiden valmistusprosessien kehittämiseen, ja se kulkee etujoukoissa siirryttäessä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin.

”Toki siinä on etunsa, että pystymme tarjoamaan asiakkaille testattuja tuotteita, jotka voidaan toimittaa suurilla säiliöautoilla sen sijaan, että lähettäisimme sangoissa pieniä, vielä laboratoriovaiheessa olevia tavaranäytteitä”, Patrick Pitkänen sanoo.

 


Patrick Pitkänen

 

Etanolitehtaan omistajat


NEOT (North European Oil Trade)

• on öljy- ja biotuotteiden tukkuliike
• omistajina SOK (51 %) ja St1 Nordic (49%).
• toimittaa vuosittain 7 miljardia litraa ajoneuvojen polttoaineita suurille pohjoismaisille huoltoasemille St1:lle, ABC:lle ja Shellille.

 

NEB (North European Biotech)


• NEOTin sisaryhtiö, samat omistajat.
• rakentaa etanolitehtaan ja vuokraa sen NEOTille.

 

St1


• Pohjoismainen konserni, pääkonttori Helsingissä.
• koostuu biopolttoaineisiin ja tuulivoimaan keskittyvästä St1 Nordicista sekä jalostamotoimintaan keskittyvästä St1 Groupista.
• St1 Nordicilla on bioetanolitehtaita Suomessa, öljynjalostamo Göteborgissa ja bensa-asemia Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.
• konsernin liikevaihdosta tulee 71 % Ruotsista, 21 % Suomesta ja
3 % Norjasta.

 

SOK


• omistajina S-ryhmään kuuluvat osuuskunnat.
• vastaa S-ryhmän strategisesta ohjauksesta ja eri ketjujen, mm. ABC:n, kehittämisestä.

TEKSTI: Johan Svenlin