Laurent Schmitt, ENTSO-E:n eli Euroopan kantaverkkoyhtiöiden järjestön uusi pääsihteeri, uuden autonsa vieressä.
Bengt Magnusson

”IT-vallankumous vasta alussa”

Emme tiedä, miltä uusi energiamaisema tulevaisuudessa näyttää. Mutta sen tiedämme, että se muuttuu rajusti, sanoo Euroopan kantaverkkoyhteistyön uusi johtaja.

Jo muutaman kuukauden jälkeen on voinut havaita, että ENTSO-E – Euroopan kantaverkkoyhtiöiden järjestö – on saanut uuden johtajan. Tämän EU-komission luoman järjestön avoimuus ja viestintä ovat täysin uudistuneet.

Uusi johtaja on ranskalainen Laurent Schmitt. Hänen kanssaan keskustellessa joutuu virtuaaliselle matkalle digitaaliseen aurinkojärjestelmään, jota asuttavat internetissä toimivat energiayritykset, monentasoiset verkkoyhtiöt, esineiden internet ja ihmiset itseohjautuvissa sähköautoissa.

Omasta puolestaan hän on lähdössä tälle matkalle omistamallaan tuliterällä Tesla S:llä, ”jonka uusien ohjelmien ansiosta auto kulkisi, vaikka en ohjaisi sitä”, hän sanoo nuorekkaan innostuneesti ja tarjoaa minulle kyydin kotiin tapaamispaikastamme Pariisin rautatieaseman Gare du Nordin lähistöltä.

”Luonnollisestikaan emme tarkkaan tiedä, miltä uusi energiamaisema näyttää”, hän huomauttaa hetken keskusteltuamme. Hänen mukaansa surffaamme vielä aivan alkutaipaleella digitaalisten innovaatioiden aallolla, jossa sähköala voi pian alkaa käyttää AI:tä (artificial intelligence, keinoäly) ja lohkoketjutekniikkaa.

 

Laurentin oma järjestö on laatimassa myöhemmin tänä vuonna julkaistavaa IT-strategiaa, eräänlaista tiekarttaa, jonka perusajatuksena on, että toimijoiden tulisi kehittää tehokkaasti yhdessä energian uutta IT-infrastruktuuria.

Tämä suuntautuminen ”digitaalisiin” kantaverkkoihin muis-tuttaa niitä haasteita, joita myös energiateollisuudella on edessään uusiutuva, vaihteleva ja ennakoimaton tuotanto keskeisinä ainesosina.

Huomattakoon, että Laurentin samoin vastikään virkaan valittu kollega Eurelectricissa (Euroopan sähköteollisuuden etujärjestössä), pääsihteeri Kristian Ruby, on taustaltaan tuulivoimalobbari.

Uusia ideoita ja hankkeita tuntuu syntyvän Laurentin lähistöllä huimaa vauhtia:

”Vaikka kukaan ei oikeastaan vielä tiedä, mihin digivallankumous vie sähköteollisuutta, meillä Euroopassa on hyvät mahdollisuudet ottaa siinä johtava rooli. Se miten ihmiset käyttävät, tuottavat ja varastoivat sähköä, on nopeassa muutoksessa.”
Entä alan kansainvälinen kilpailu?

Laurent itse johti amerikkalaisen General Electricsin älyverkkostrategiaa, kun hänet rekrytoitiin ENTSO-E:hen. Hän on todennut eräässä haastattelussa USA:n olevan jopa viisi vuotta Eurooppaa edellä kysynnän joustoon (demand response) perustuvien uusien liiketoimintamallien kehittämisessä.

”Jotkin digisovellukset toimivat tulevaisuudessa paremmin EU:n energian sisämarkkinoilla. Olen myönteisesti yllättynyt Euroopan kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöhalukkuudesta IT-asioissa.”

 

Mutta miten digitaalinen ja rajaton Laurentin sähköverkkovisio sitten onkaan, hän joutuu taistelemaan poliittisia realiteetteja vastaan. EU ei todellakaan ole huippukuntoinen unioni.

Miltä kantaverkkoyhtiöiden (TSO) ja loppuasiakkaiden suuntaan toimivien jakeluverkkoyhtiöiden (DSO) välinen tuleva rajapinta näyttää?
Laurentin vastaus ei ehkä ole kovin optimistinen.

”Euroopan ja kansallisen lainsäädännön välinen yhteensovittaminen ja lisäksi sopeutuminen alueellisiin ja paikallisiin edellytyksiin on hyvin monimutkaista. Miten kaikki poliittiset seikat otetaan huomioon koko Euroopan tasolla, siihen ei ole vastausta.”

”Mutta poliittisten asioiden käsittely ei ole ENTSO-E:n tehtävä. Me laadimme säännöt ja standardit ja pyrimme ’sähkön harmonisointiin’ valtionrajojen yli”, sanoo Laurent Schmitt.


ENTSO-E:llä on tätä nykyä 42 jäsentä 35 maasta. Suomesta sen jäsenenä on Fingrid.
TEKSTI: Bengt Magnusson KUVAT: Bengt Magnusson