Werner Langen, CDU, Saksan tärkeä edustaja Euroopan parlamentin energiavaliokunnassa, ei halua supervirastoa EU:n energiasääntelyyn.
Europaparlamentet

EI uudelle supervirastolle

Brysselin europarlamenttiedustajat eivät halua Euroopan energiavalvontaan uutta supervirastoa, kirjoittaa Bengt Magnusson.

Euroopan parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta (ITRE) esitteli kesällä oman raporttinsa EU-komission ilmoittamasta energiamarkkinapaketista.

EU-komissio julkaisi kesällä 2015 useita asiakirjoja Euroopan sisämarkkinoista, joihin liitettiin kolme priorisoitua poliittista tavoitetta:

 

 • On luotava EU:n kattavat sähkömarkkinat ja selkeät hintasignaalit uusia investointeja varten.
 • On laadittava perusta eurooppalaiselle strategialle sähkönsaannin turvaamiseksi.
 • Alueellista energiapoliittista yhteistyötä on vahvistettava.

Tässä muutamia ITRE:n raportissa mainittuja haasteita:

 • viime vuosien lisääntynyt riippuvuus öljyn ja kaasun tuonnista,
 • puutteellinen monimuotoisuus,
 • korkeat energianhinnat verojen takia,
 • kaikkineen maailmalla lisääntynyt energiankysyntä,
 • tuotanto- ja transit-maiden turvallisuusriskit,
 • kamppailu ilmastonmuutosta vastaan,
 • vähän edistysaskeleita energiatehokkuudessa,
 • uusiutuvan energian kasvavan osuuden seuraukset,
 • energiamarkkinoiden integraatio ja yhteenliittäminen,
 • markkinoiden vinoutumat erilaisten tukijärjestelmien vuoksi

 

ITRE:n raportoija Werner Langen, EPP-ryhmittymän kristillisdemokraatti, toteaa, että ”sähkömarkkinat ovat nykyään erittäin kansallisesti suuntautuneita ja perustuvat maiden omaan vastuuseen energialähteiden paletista”. Kansalliset energialähteiden paletit muodostuvat lisäksi hyvin eri tavalla eri maissa – jotkut maat esimerkiksi lakkauttavat ydinvoimaa, toiset laajentavat sitä.

ITRE uskoo, että ”niukkuuden” mekanismi (joka nostaa sähkönhintaa, kun sähköstä on pulaa, jolloin jotkut suurkuluttajat pysäyttävät toimintansa) voisi olla tärkeä osa tulevaa markkinamallia, vaikka epäilyäkin esiintyy siitä, voidaanko sähkömarkkinoilla pelkällä vapaalla hinnoittelulla turvata riittävä huoltovarmuus.

ITRE suhtautuu selkeän epäilevästi EU-komission suunnitelmiin laajentaa nykyisiä energian tasemarkkinoita. Ennen tällaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä tarvitaan perusteellinen markkina-analyysi, koska joidenkin jäsenvaltioiden tasealueet voivat olla liian pieniä, jotta ne pystyisivät tehokkaasti tarjoamaan varasähköä.

ITREn mukaan nykyiset tukijärjestelmät on joka tapauksessa käytävä läpi. Saksan järjestelmä, eli syöttöprioriteetti ja 20 vuoden takuuhinnat, ei oikein pysty reagoimaan markkinoiden hintasignaaleihin.

ITRE esittää huomattavan voimakkaan kommentin EU-komission esitykseen EU-lainsäädännön lisäämisestä energia-alalla. Kohteliain sanakääntein myönnetään EU:n ACER-virastolla (ks. artikkeli tässä alla) olevan tehtävä hoidettavanaan. Mutta rivien välistä tihkuu arvostelua ACERin tähänastisesta tehottomuudesta, koska virasto ei ole vielä viiden vuoden jälkeenkään saanut käyttöönsä oikeanlaisia resursseja ja sen johto on heikko.

Vaatisiko Euroopan energiavalvonta siis uuden superviraston?

ITRE ilmoittaa, että sellaista eivät europarlamentaarikot missään tapauksessa halua.

TEKSTI: Bengt Magnusson