Ahmaiseeko EU sähköverkkoyhtiöt?

EU:n energiapolitiikan jäljiltä löytyy rikkoutuneita rakenteita, konkurssiuhan alla kärvisteleviä sähköntuottajia sekä loppuasiakkaiden kalliimpia sähkölaskuja. Nyt Euroopan komissio on ottanut myös sähköverkkoyhtiöt hampaisiinsa.

Monien Euroopan energia-alan nykyongelmien katsotaan johtuvan energiamarkkinamallista eli poliittisesti päätetystä säännöstöstä, jolla säädellään sähkön myyntiä ja ostoa.

Tämä malli rajoittuu useimmissa maissa vain itse sähköntuotantoon (energy only), kun taas sähköntuotantokapasiteetille, jota voidaan säädellä ja ottaa käyttöön tarvittaessa (säätöteho), ei ole minkäänlaista hintalappua. Ne, jotka huolehtivat sähköntuotannosta, kun tuuli-, aurinko- tai vesienergiaa ei ole saatavilla, eivät siis saa mitään ylimääräistä korvausta.

EU on myöntänyt ongelman, ja vuoden 2015 alussa valittu Euroopan komissio ilmoitti, että se aikoo ennen v. 2016 loppua esittää korjatun markkinamallin (nk. ”talvipaketin” yhteydessä).

”Energia-ala odottaa tätä esitystä kuin Vanhan ja Uuden testamentin jatko-osaa”, sanoo Bengt Magnusson, joka on monta vuotta seurannut peliä paikan päällä Brysselissä mm. ruotsalaisen ERA-energialehden entisenä päätoimittajana.

Mutta luvassa on muutakin: komissio valmistelee mm. uutta katto-organisaatiota eurooppalaisille sähköverkkoyhtiöille. Tätä sähköverkkoyhtiöiden itse rahoittamaa organisaatiota johtaisi komission nimeämä pääsihteeri.

Mutta Euroopan energiayhtiöillä on jo neljä (4) valtiorajat ylittävää toimialajärjestöä: Eurelectric, Geode, Cedec ja Edso4Smartgrids.

Bengt Magnusson ihmettelee tosissaan.

”Mitä tämä muutos toisi lisää jo nyt ylitsevuotavaan verkkoasiantuntemukseen, sitä ei tiedä kukaan. Ehkä komissio haluaa olla tekemisissä vain yhden osoitteen kanssa neljän sijaan – ja tietenkin mieluiten sellaisen kanssa, joka on heidän valvonnassaan”

”Tämä on puhdasta byrokratiaa ja keskittämistä. Eikö ihmisten vastenmielisyys juuri tällaista kajoamista kohtaan johtanut Ison-Britannian kansanäänestyksen tulokseen?” Magnusson kysyy.

Hän kirjoittaa ERA-lehdessä tarkemmin komission suunnitelmasta. Lähteenään hänellä on Klaus-Dieter Borchardt, joka on EU:n energiadirektoraatin raskassarjalaisia. EU:n ohjaamassa uudessa organisaatiossa:

 

  • Käsitellään ainoastaan sähköasioita (ei kaasua)
  • Täydellinen sihteeristö, johon kuuluu komission nimeämä pääsihteeri
  • Komission nimeämät asiantuntijat, jotka eivät saa harjoittaa lobbausta
  • Neljälle olemassa olevalle yhteistyöjärjestölle annetaan vain neuvoa-antavat roolit
  • Sähköverkkoyhtiöt rahoittavat koko lystin

 

Magnussonin mukaan kaikki viittaa siihen, että energia-alaa aiotaan entisestäänkin politisoida:

”Tämä on räikeässä ristiriidassa sen roolin kanssa, joka market facilitators -toimijoilla pitäisi kaikkien mukaan olla. Nyt nähdään, antavatko sähköverkkoyhtiöt periksi alati paisuville EU-byrokratian vaatimuksille luovuttamalla täyden määräysvallan yhtiöiden tekemisiin ja sanomisiin. Vai onko asia jo päätetty suljettujen ovien takana?”

webb_borchardt

Klaus-Dieter Borchardt johtaa EU:n energiadirektoraatin sisämarkkinoiden osastoa

Bengt Magnusson

Onko asia jo päätetty suljettujen ovien takana, Bengt Magnusson kysyy.
TEKSTI: Svenolof Karlsson