Lähde: BP Statistical Review of World Energy, Taloustiedot

Fossiiliset lisääntyvät uusiutuvia enemmän

Fossiiliset polttoaineet hallitsevat maailmanmarkkinoita 82,3 prosentilla kokonaissähkönkulutuksen osalta. Öljyn osuus v. 2021 maailmanlaajuisissa tilastoissa oli 31 %, hiilen 27 % ja maakaasun 24,4 %. Biomassan, tuulen ja auringon yhteenlaskettu osuus oli 6,7 %, vesivoiman 6,8 % ja ydinvoiman 4,3 %. Kymmenen vuotta sitten v. 2011 fossiilisten polttoaineiden osuus sähkönkulutuksesta oli 87,2 %, vesivoiman 6,4 % ja muiden uusiutuvien energialähteiden 1,6 %. Vaikka uusiutuvat energialähteet olivat v. 2011–2021 kasvattaneet osuuttaan, ne olivat lukumääräisesti lisääntyneet vähemmän (928 Mtoe) kuin fossiiliset poltto­aineet (1 007 Mtoe).