Lämpötila ja tuuli vaikuttavat yhtä paljon

Vaihteleva tuulisuus ja muuttuvat lämpötilat vaikuttavat sähkön hintaan miltei yhtä paljon. Ainakin Ruotsissa, kertoo Energiforskin uusi tutkimus.

Tutkimus perustuu Ruotsissa syyskuusta 2022 elokuuhun 2023 kerättyihin päivittäisiin tietoihin ja osoittaa, että tuulen voimakkuuden muutos yhdellä metrillä sekunnissa vaikutti sähkön hintaan 11 äyriä/kWh. Sen sijaan lämpötilan muutos yhdellä celsiusasteella vaikutti hintaan neljä äyriä/kWh.

Erot Ruotsin neljän sähköalueen välillä olivat suuret: kauimpana pohjoisessa (sähköalue SE1) jokainen metrisekunti vaikutti sähkön hintaan kuusi äyriä, kun taas sähköalueella SE3, joka kattaa mm. Tukholman ja Göteborgin, jokainen metrisekunti vaikutti sähkön hintaan 15 äyriä.

Lämpötila-asteikolla sähkön hinta muuttui 3–8 äyriä/Wh jokaista muuttunutta celsiusastetta kohden.

Koska tuulen voimakkuus ja lämpötila mitataan eri yksiköissä, niiden väliset vertailut tulee toteuttaa standardoidun asteikon mukaisesti, jolloin saadaan tulokseksi, että tuulella ja lämpötilalla oli tutkimusjakson aikana keskimäärin yhtä suuri vaikutus hintaan.

Tutkimuksen tulokset vahvistavat sen, mitä täältä löytyvässä Arvaa käyrä -artikkelissa näytetään: tuulivoimalla tuotetun sähkön suuri osuus alentaa voimakkaasti sähkön hintoja, nykyään jopa miinukselle.

Jää nähtäväksi, mitä tämä kehitys merkitsee sähköntuotannon laajentamiselle.