Källa: BP Statistical Review of World Energy, Ekonomifakta

Fossilt ökar mer än förnybart

De fossila bränslena fortsätter med 82,3 % att dominera världen, sett till den totala energianvändningen. Under 2021 var oljans andel i den globala statistiken 31 %, kolets 27 % och naturgasens 24,4 %. Biomassan, vinden och solen stod sammanräknat för 6,7 %, vattenkraften för 6,8 % och kärnkraften för 4,3 %. Tio år tillbaka i tiden, 2011, stod de fossila bränslena för 87,2 % av energianvändningen, vattenkraften för 6,4 % och övriga förnybara energikällor för 1,6 %. Trots att de förnybara energikällorna under perioden 2011–2021 ökat sin andel, hade de i absoluta siffror ökat mindre (928 Mtoe) än de fossila bränslena (ökning 1 007 Mtoe).