Lähde: Energiateollisuus ry

Sähkönkulutus laski Suomessa

Sähkönkulutus laski Suomessa viime vuonna huikealla kuudella prosentilla 87 terawattitunnista (v. 2021) 82 terawattituntiin (v. 2022), mikä johtuu suurelta osin suomalaisten aktiivisista sähkönsäästötalkoista.
Energialähteistä ydinvoiman osuus oli suurin (29,7 %), minkä jälkeen tulivat vesivoima (16,3 %), biomassa (14,8 %) ja tuulivoima (14,1 %). Kivihiilen osuus laski 4,7 prosenttiin ja turpeen 2,1 prosenttiin. Nettotuonti muodosti sähköstä 15,3 % verrattuna 20,4 prosenttiin vuonna 2021.