Nina Myrskog pitää tarkkaa huolta koko henkilöstön työturvallisuudesta.

Jatkuvaa onnettomuus riskien jahtia

UUDENKAARLEPYYN VOIMALAITOS
Läheltä piti -tilanteet voivat olla ikäviä mutta myös opettavaisia. Uudenkaarlepyyn Voimalaitoksella henkilökunta raportoi kaikista tilanteista, joista olisi voinut seurata työtapaturma.

”Meillä on koko yhtiössä oltava yhteinen turvallisuuskulttuuri. Voimme oppia paljon toisiltamme, vaikka näin laajassa toiminnassa kuin meillä on paljon erilaisia työtehtäviä. Onnettomuusriski on suurempi kentällä kuin toimistossa”, kertoo Uudenkaarlepyyn Voimalaitoksen työsuojeluvaltuutettu Nina Myrskog.

Hän kuuluu myös yhtiön työsuojelutoimikuntaan, joka on vuodenvaihteesta lähtien kokoontunut kerran kuussa. Ryhmässä on eri osastojen edustajia, ja siellä käsitellään mm. kaikki raportoidut läheltä piti -tilanteet ja huolehditaan, että vaaratilanteiden syntyyn vaikuttaneet tekijät korjataan.

”Turvallisuustyötä tehdään joka päivä, ja se koskee koko henkilöstöä. Olemme kentän raportoinnin helpottamiseksi mm. perustaneet WhatsApp-ryhmän, jossa raportoija lähettää kuvan ja tekstiä läheltä piti -tilanteesta.

Turvallisuustyö näkyy myös urakkasopimuksissa.
”On todella tärkeää, että kaikilla aliurakoitsijoilla on paperit ja rutiinit kunnossa”, Nina Myrskog sanoo.