Tulos tarjoaa hyvän pohjan tulevaisuudelle, sanoo Katternön tj Roger Holm.
Morgan Grip

Viime vuosi hyvä Katternö-konsernissa

Katternö-konsernin hyvä tulos jatkui v. 2017. Liikevaihto oli samaa tasoa kuin v. 2016, vaikka sähkönhinnat laskivat. Liikevoitto kasvoi 17,8 miljoonasta 18,4 miljoonaan euroon paremman kustannustehokkuuden ansiosta. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja supistui 21,4 miljoonasta 14,8 miljoonaan euroon, mikä johtuu lähinnä siitä, että vuoden 2016 tilinpäätös sisälsi Kopsa 1 -tuulipuiston myynnistä saadun voiton.

Konserni jatkoi v. 2017 investointejaan sähköverkon säävarmistukseen, kuten sähkömarkkinalaki edellyttää. Sähkönsiirtohintaa korotettiin säävarmistuksen rahoittamiseksi sähkömarkkinalain säännösten mukaisesti. Konsernin investoinnit, 34,7 miljoonaa euroa, kasvoivat hiukan edellisvuoteen verrattuna. Säästä riippumattomaan sähköverkkoon tehtyjen panostusten lisäksi suurimmat erät aiheutuvat lämpövoimalasta ja Härjedalenin uudesta vesivoimalasta.

Konsernin pitkäjänteinen keskittyminen uusiutuvaan energiaan jatkuu, ja v. 2017 tuuli- ja vesivoima olivat Herrforsin sähköntuotannossa suurimmat yksittäiset tuotantolajit, kummankin osuus oli 26 %. Uusiutuvan energian osuus tuotannosta v. 2017 oli 66 %, koko Suomen osalta luku oli 47 %. Herrforsin päästöttömän sähkön osuus oli 80 %.

”Katternö-konsernin tulos on hyvällä tasolla, mikä tarjoaa vankan perustan konsernin uudistamiseen ja valmistamiseen energia-alan tulevien vuosien muutokseen”, kommentoi Katternön toimitusjohtaja ja konsernijohtaja Roger Holm.

Katternö maksaa osinkona 2,95 miljoonaa euroa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Se merkitsee suurimmalle omistajalle eli Pietarsaaren Energialaitokselle 1,2 milj. euron osinkotuloa.