Nina Myrskog är mån om att alla i personalen ska vara trygga på jobbet.

Ständig jakt på olycksrisker

Nykarleby Kraftverk
Nära ögat-händelser kan vara obehagliga, men också lärorika. På Nykarleby Kraftverk rapporterar personalen alla situationer som skulle ha kunnat leda till en olycka på arbetsplatsen.

”Vi behöver ha en gemensam säkerhetskultur inom hela bolaget. Det finns mycket vi kan lära av varandra, trots att det finns många olika sorters arbetsuppgifter i en så bred verksamhet som vår. Olycksrisken är större ute i fält än vid kontoret”, berättar Nina Myrskog, arbetarskyddsfullmäktig på Nykarleby Kraftverk.

Hon ingår också i bolagets arbetarskyddskommission, som sedan årsskiftet sammanträder en gång i månaden. Gruppen har representanter från olika avdelningar och tar bland annat upp alla inrapporterade nära ögat-situationer och ser till att de bakomliggande faktorerna åtgärdas.

”Säkerhetsarbetet pågår varje dag och berör alla i personalen. För att underlätta rapporteringen från fältet har vi bland annat skapat en WhatsApp-grupp, där uppgiftslämnaren skickar bild och text om nära ögat-situationen.”

Säkerhetsarbetet syns också i entreprenörsavtal.

”Det är väldigt viktigt att alla underleverantörer vi samarbetar med har sina papper och rutiner i skick”, säger Nina Myrskog.