Kannibalisaatiovaikutus

Mitä parempi sähkön saatavuus on suhteessa sen tarpeeseen, sitä halvemmaksi sähkö muuttuu. Nykypäivän valtava määrä asennettua tuulivoimaa Suomessa, noin 7 000 MW, johtaa siihen, että tuulivoima kannibalisoi itseään yhä enemmän. Kuvio näyttää tuulivoiman sähköntuotannon ja sähkön hinnan Suomessa edellisvuoden lokakuussa. Kun tuuli paljon, sähkö oli halpaa. Kun tuuli vain vähän, sähkö oli kallista. Paul-Frederik Bachin tuore tutkimus osoittaa, että Tanskan ennakoitavasta sähköstä maksettiin v. 2023 keskimäärin 50 % paremmin sähkömarkkinoilla kuin tuulivoimasähköstä.