Kannibaliseringseffekten

Ju bättre tillgång till el det finns i förhållande till behovet, desto billigare blir elen. Med den numera stora mängden installerad vindkraft i Finland, omkring 7 000 MW, blir det allt vanligare att vindkraften kannibaliserar på sig själv. Grafen visar elproduktionen från vindkraft och elpriset i Finland i oktober i fjol. När det blåste mycket, var elen billig. När det blåste bara lite, var elen dyr. En färsk studie (av Paul-Frederik Bach) visar att den planerbara elen i Danmark under 2023 i genomsnitt betalades 50 procent bättre på elmarknaden än vindkraftselen.